እዋናዊ ሓበሬታ | ሚስጥራዊ ኣሳኣል ን ህወሓት ኣሕሊፎም ይህቡ

መደበር ጠፈር ናሳ፡ ምስ ማእከላ ወኪል ስለያ ኣሜሪካ (ማዉስ) ብምኳን፡ ንኩሉ መዳያዊ ምንቅስቃስ ሰራዊት ፈደራል፡ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ካልኦትን ብምክትታል፡ ናይ “00፥00″ ሰከንድ ዕድመ ዘለዎ ናይ ሳተላይት ኣሳእል (Sat Images)፡ ንጉጅለ ህወሓት ክቅርብ ጸኒሑ ኢዩ፡ ጌና ድማ ይቅጽል ኣሎ። እዚ ብጭብጢ ኢዩ፡ ክፍለጥ ድማ ይግባእ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ፡ ሓደ ብጻይና – ነዚ ብ”BBC” ዝዝርጋሕ ዝነበረ ናይ “NASA” ኣሳእላት – ዕላም’ኡ፡ ባዕሉ ማዉስ – “ንርኤኩም ኣለና፡ ምንቅስቃሳትኩም ንከታተሎ ኣለና” ንምባልን፡ ንምፍርራሕን ዝዝርጋሕ ዝነበረ ዜና ምኳኑ፡ ወስ ኣቢልልና ኔሩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ዉን፡ እዚ ጉጅለ “ሳተላይት ተንቀሳቀስቲ ተሌፎን” (Sat-Phone) ዉን ከም’ዝዓጥቅን፡ ብማዕዶ ካብ ቨርጂኒያ ሕ/መ/ኣሜሪካ – ብቀጥታዊ መንገዲ ትእዛዝን፡ምክትታልን ማእከላይ ወኪል ስለያ ኣሜሪካ (ማዉስ)፡ ወተሃደራዊ ዕንደርኡ ከሰላስል ጸኒሑ ኣሎ። እዚ ኩሉ፡ ብዘይካ እቲ ብስም “UNICEF”, “WFP”፡ “USAID”፡ ኣብ ባኮታት ናይ መግብን ኣፋዉስን ተዓሺጉ ዝኣቱ ዝነበረ ተተኮስቲ ጠያይት፡ ከም’ኡ ዉን ጸልማት ተጎልቢበን፡ ፎኪስን ማእከላይ ክብደት ዘለዎ መዳፍዓት፡ ቦምባታት፡ ወዘተ፡ ጽዒነን፡ ብሩባታት ተከዘን ሰቲትን ናብ ሽረ ዝዓልባ ዝነበራ ኣንቴኖቭ፡ ማለት’ኢዩ። ሰራዊት ህወሓት ማለሊት፡ ኣብ ወርሓት ሕዳር/ታሕሳስ 2021 ክሳብ ደሴ፡ ሽዋ’ሮቢት፡ ህርግሾ ክትብል ከላ፡ በዚ ቀጥታዊ ምንቅስቃስን ኣቃዉማን ሰራዊት ፈደራል ዝሕብር ስለያዊ ሓበሬታ ማእከላይ ስለያ ኣሜሪካ ተጠቂማ ኢያ። ኣብ’ዚ ወርሓት ነሓሰ፡ መስከረም 2022 ዉን፡ ኣብ ከባቢ ሽረን፡ ብወገን ኣብዓላ – ክልል ዓፋርን፡ ከም’ኡ ዉን ዓዲ’ዓርቃይ – ንሓጺር እዋን ክትምክትን፡ ናይ ገዛ-ገዛ ጸረ-መጥቃዕትታት ክትጻወትን ኣኽኢልዋ ኢዩ። እቲ ዝለኣኽ ዝነበረ ኣሳእል፡ ንምንቅስቃስን፡ ኣቃዉማ ኮነ ኣተሓሕዛ ቦታን ከበድቲ ኣጽዋር፡ መዳፍዕ፡ ታንክታትን፡ ድሩዓት መካይንን ጥራይ ዘይኮነ፡ እንተላይ ምንቅስቃስ ሓደ ወተሃደር ብንጹር ከርኢ ዓቅሚ ዝነበሮ ኢዩ። ከም’ኡ ስለ’ዝነበረ፡ ብፍላይ ኣብ 2021፡ ዘይጠቅም ጉጅለ ዕጡቅ ጃንዳ ወያነ፡ ኣብ ርእሲ ሓደ ቦጦሎኒ ምሉእ ሰራዊት ፈደራል፡ ብቃጻ ሓደጋ ክወድቕ፡ ሞኽትኦም ኣብሊዕዎም ኔሩ። ስለ’ዚ፡ ጥሙር ሓይልታት ሰራዊት ፈደራል፡ ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ዓመት 3ይ-ዕንደራ፡ ካብ መዘንኡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ – ብማዕዶ ብዝተለገሰሉ – ነቲ ኩነታት ዝፍዉስ ወተሃደራዊ ጥበብ፡ ንሰራዊት ጃንዳ ወያነ ዳርጋ ሸተኽ-በተኽ ኢዩ ዘጻዉታ ኔሩ። ብፍላይ ብግዜ ጸልማት፡ ኣዳህሊሉ ጓይላ እንዳ’ተኸለ፡ ናብ ናይ ዘልኣለማዊ ሞዓሙቕ ገሃንም የፋንዋ ኔሩ። ክብደት ናይ’ቲ ግጥም ንምግምጋም እንበኣር፡ን ጉጅለ ህወሓት ኣሰላልፍኣን ብምርኣይ ዘይኮነ፡ ነቶም ካብ ዜናዊ፡ ፖለቲካዉን ዲፕሎማሲያዉን ጉልባብ ምግባር ሓሊፎም፡ ብቐጥታ ኣብ ዓዉደ-ዉግእ ዝዋስኡ ዘለዉ ኣሳሰይቲ እዛ ጃንዳ ብምዕዛብ ኢዩ።ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት NationalEr Interest ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።