እናትይ ይብሃል ኣሎ፤ ሕጂ ዝወጸ ዓቢ ሓበሬታ

ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኦሊሶጎን ኣባሳንጆ፡ ኣብ መቀለ ትግራይ ናይ ስራሕ ምብጻሕ የካይድ ኣሎ፡ ብመሰረት እቲ ኣብ ፕሪቶሪያን ናይሮብን ዝተበጽሐ ስምምዕ፡ ህዉሓት ዕጥቁ ዝፈትሓሉ ሰዓት ኢዩ። ነቲ መስርሕ ምዉራድ ዕጥቅን ተሃድሶን፡ ዝከታተል ጉጅለ፡ ብወገን ሰለስቲኦም ወገናት፡ ማለት – መንግስቲ ፈደራል፡ ህዉሓት፡ ከም’ኡ ዉን ሸምጋሊ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ቆይሙ ነቲ ምዕባሌታት ክከታተልን፡ ንትግባሪኡ ከጽድቅን፡ ትጽቢት ይግበር። ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኦሊሶጎን ኣባሳንጆ፡ ንጠንቂ እቲ ኲናት ኣመልኪቱ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ከም’ዘረጋገጾ፡ ህዉሓት ኲኖ በይንኣዉን ዘይሕጋዉን ምርጫ ኣብ ክልል ትግራይ ምክያዱ፡ ከም’ኡ ዉን ንመንግስቲ ፈደራል “ዘይሕጋዊ ኢሉ ምእዋጁ”፡ ኣብ ርእሲ ኣብ ትግራይ ዓስኪሩ ዝነበረ ሰራዊት ሰሜን እዚ ብዝወሰዶ ሓደገኛ ስጉምቲ፡ መንግስቲ ፈደራል ሕጊ ንምኽባር ወተሃደራዊ ወፍሪ ከካይድ ከም’ዝተገደደ ኣነጺሩ። ብዕለት 22 ሕዳር 2022፡ ኣዛዚ ሰራዊት ዕጡቃት ትግራይ ሌ/ጀነራል ታደሰ ወረደ፡ ንኣብ ናይሮቢ ዝበጽሕዎ ስምምዕ ንምትግባር፡ መስርሕ ምዉራድ ዕጥቂ ክካየድ ምኳኑ ኣተንቢሁ ኔሩ። ንምዉራድ ከበድቲ ዕጥቂ ዝምልከት ድማ፡ ጎኒ ጎኒ ምንስሓብ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ዝበሎም፡ ክትግበር ምኳኑ፡ ኣብ ተለቪዥን እታ ክልል ቀሪቡ፡ መግለጺ ሂቡ። ሎሚ፡ 24 ሕዳር 2022፡ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኦሊሶጎን ኣባሳንጆ፡ መቀለ ትግራይ ድሕሪ ምብጽሑ፡ መራሒ ናይታ ክልል ዶ/ር ደብረጼን ገብረሚካኤል ተቀቢልዎ ኣሎ። ኣብ’ዚ ሰዓት፡ ዕጡቅ ጉጅለ ህዉሓት፡ ንርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቀለን፡ ገለ ንኣሽቱ ከተማታትን ጥራይ ኢዩ ሒዙ ዝርከብ። ብወገን ድቡብ፡ ክሳብ ኮረምን ኣላምጣን፡ ሰራዊት ፈደራል ክቆጻጸሮ ከሎ፡ ብወገን ምዕራብ – ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ፡ ብወገን ሰሜን ድማ፡ ብሰራዊት ፈደራልን ፋኖን ዝተደገፉ፡ ሓይልታት ዴምህት – ንከተማታት ሽረ፡ ኣክሱም፡ ዓድዋ፡ ኣብ’ትሕቲ ምሉእ ምቁጽጻርን፡ ተዛማዲ ርግኣትን ኣእትዮመን ይርከቡ። እዞም ሓይልታት፡ ኢትዮጲያዉያን ክሳብ ዝኮኑ፡ ንቀጻሊ ጸጥታዊ ጉዳያይ ክልል ትግራይ ኣመልኪቶም፡ ብቀረባ ምስ መንግስቲ ፈደራል ክዘራረቡን፡ መደብ ዕማም ክወስዱን፡ ንሓዋሩ ኣብ ትሕቲ ኲናትን ፖለቲካዊ ነዉጽን ዝጸንሐ ህዝቢ ትግራይ፡ ድሕነቱ ከረጋግጹ፡ ኩሉ ወገን ዝደልዮ ጉዳይ ኢዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ፡ ኣብ’ዚ ዝመጽእ 4-መዓልታት፡ ኣብ ክልል ትግራይ ኣገዳሲ ምዕባሌታት ክኽሰት ትጽቢት ይግበር። ልዕሊ ኩሉ፡ ከም ሕብረተሰብ ኣብ ፍጹም ሕሰምን ዉርደትን ተሸኺሉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ፡ መስተርሆት ዝረኽበሉ ምዕባሌታት ክኸዉን፡ ትጽቢት ኩሉ ወገን ኢዩ። ህዝቢ ትግራይ ድማ፡ ካብ’ዚ ሰዓት እዚ ጀሚሩ፡ ካብ ብህዉሓት ኣብ ሓሶት፡ ምትላል፡ ምድህላል፡ ምኽዳም፡ ተሰሪቱ ዝተነድቀ ድቕድቕ ፖለቲካዊ ጸላምን ደዉታን ወጺኡ፡ ብዉኖ  ዝሓስበሉን፡ ስትራተጂካዊ ድሕነቱን ረብሕኡን ዘለልየሉን፡ ምስ ህዝብታት ከባቢኡ ዝምድንኡ ዳግም ዝጽግነሉን፡ ንነገራት ከይተሃወኸ ብህድኣትን ጥንቃቀን ዝሕዘሉ፡ መቀይሮ ክኸዉን ኢዩ። ብወገን መንግስቲ፡ ህዝቢ፡ ሰራዊት ኤርትራ – እዚ ብቀደሙ ዉን ዘየድሊ ዝነበረ ወተሃደራዊ ዕንደራታት፡ ብሓይሊ ድዩ ካልእ ዝኮነ ይኩን መንገዲ፡ ክዕጾን፡ ህዝብታት እዚ ከባቢ – ኣብ ሓድሕድ ምክብባርን ሽርከነትን፡ ዝተመስረተ ዝምድና ብምምስራት፡ ብምሉእ ሓይሊ ናብ ሰላም፡ ልምዓት፡ ህንጸት፡ ብልጽግና፡ ወዘተ ክምለስ ወይ ክስጉም፡ ሰናይ ድሌት ኣለዎ። እቲ ሕቶ ግን፡ ሕጂ ዉን ህዝቢ ትግራይ ነዛ ናብ’ዚ ነዉጺ ዝሸመመቶ ጉጅለ፡ እሞ ካብ ሓቀኛ ድሌት ህዝባ ምስማዕን ምምሕዳርን፡ ንትእዛዝ ጻዕዳ ገዛ ሰሚዓ – ንኩሉ ገዲፋ፡ ብረታ ኣዉሪዳ፡ ምስ መንግስቲ ፈደራል ተሓናፊጻ፡ ንኣጀንዳታት ኣሜሪካ ከተተግብር ክትብል፡ ናብ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ስልጣን  ክትምለስ ዳግማይ ዕድል ክህባ ድዩ፡ ወይ’ስ ብዘኽፈለቶ ዋጋ ተማሂሩ፡ ብሕጂ ዉን ኣብ ተጻባኢ መደባት እንተ’ኣቲያ – እተኽፍሎ ዋጋ ተገንዚቡ፡ ቖራጽ ሕሪያ ክወስድ ኢዩ፡ ንግዜ ዝግደፍ ግዳይ ኢዩ።ምንጪ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ።ቅድሚ ሰብና እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ፡ነታ ኣብ ላዓሊ ዘላ Follow ትብል ጽቐጡ።ንዝወጸ ሓበሬታ ሼር ምግባር ኣይንሕመቕ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *