ኤርትራ ኣብ ምውሓስ ጽሬት ዝተኻየደ ጻዕሪ ዓቢ ውጽኢት ከምእተረኽቦ ተገሊጹ

ኣብ ዝሓለፈ 29 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ምውሓስ ጽሬት ዝተኻየደ ጻዕሪ፡ ኣብ ምግታእ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዓቢ ውጽኢት ከምእተረኽቦ፡ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ሓቢሩ።

ኣብ’ቲ ጨንፈር ሓላፊ ከባብያዊ ጥዕና ኣቶ ብርሃነ ገብረኪዳን ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ጽሬት ኣካላትን ከባብን ብሓፈሻ ናይ ኣእዳው ድማ ብኣውርኡ፡ ዝበለጸ ኣገባብ ምሕላው ጥዕና ስለዝዀነ፡ ቀጻልነቱ ክወሓስን ብሰፊሑ ክዝውተርን ከምዝግባእ ገሊጹ።

ኣብ’ዚ ናይ ናጽነት ዓመታት ሳላ ዝተሰላሰለ ንጥፈታትን ዝተኻየደ ሰፊሕ ጎስጓሳትን፡ ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተሰብ እናበረኸ ምምጽኡ ዝጠቐሰ ኣቶ ብርሃነ፡ ተርእዮ ብጉድለት ጽሬት ዝስዕቡ ሕማማት ኣዝዩ ከምዝነከየ ኣነጺሩ።

ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ካብ 324 ዓድታት እተን 228 ማለት 70 ሚእታዊት ተጠቀምቲ ዓይኒ ምድሪ ክኾና ምብቅዐን፡ ውጽኢት ናይቲ ዝተኻየደ ጻዕሪ ከምዝኾነ ድማ ኣብሪሁ።

ኢድ ብሳምና ምሕጻብ፡ ካብ ውጽኣት፡ ከምኡ’ውን ሕማማት ላዕለዋይ ስርዓተ ምስትንፋስ፡ ረኽስታት፡ ሕማም ቈርበትን ካልእን ከምዝከላኸል’ዮም፡ ሞያውያን ጥዕና ዝሕብሩ።

ናብ ዜናታት ወጻኢ ክንሰግር።