ኤርትራ

ኤርትራ ምፍዃስ እገዳታት ይቕጽል

ኤርትራ ምፍዃስ እገዳታት ይቕጽል

ልዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ኮሮናቫይረስ ኤርትራ፡

ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝተነብረ እገዳ ማለት ምዕጻው ትካላትን ምንቅስቓስ ህዝብን፡ ንምፍዃስ ዝዓለመ ሓድሽ መምርሒ ምኽፋት 42 ንጥፈታት ንግዲ ኣብ ዞባ ማእከል ሎሚ ዘርጊሑ፡፡

ኣስመራ 02 ሓምለ 2020
Mezekr Tarik