ኤርትራ ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይርስ ተረኪቡ

ከምዝፍለጥ እቶም ብሕማም coronavirus ተለኺፎም ዝነበሩ 39 ዜጋታት ምሉእ ብምሉእ ካብቲ ሕማም ሓውዮም ነናብ ገዘኦም ከምዝተፋነው ዝዝከር እዩ።

ድሕሪዚ ድማ ብከፊል ኣብ ገለ ከባቢታት ኤርትራ መርመራ ክካየድ ከምዝተወሰነ ዝፍለጥ ዝፍልጥ እዩ።
እቲ ሓይሊ ዕማም ውን ካብ ግንቦት 16 ጀሚሩ ክሳብ 2ተ ሰነ ኣብ ከተማ ኣስመራ መርመራታት ክገብር ዝጸነሐ ኮይኑ ኣብ 4659 ዜጋታት መርመራታት ክግበር ከሎ እቶም 4658 ናጻ ክጸንሑ ከለው ሓንቲ ጓል ኣኒስተይቲ ግን በቲ ሕማም ተለኺፋ ብምጽነሓ።
ምስታ ጓል ቅርርብ ዝነበሮም 13 ሰባት ውን ድሕሪ ምውሻቦም በዓል ቤታ ውን በቲ ሕማም ተለኺፉ ብምጽንሑ” ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ይርከቡ ኣልው

ፈጣሪ ንሃገርናን፡ዓለምናን ካብዚ ወሪዱ ዘሎ ሕማም የገላግለን።