ኣጋጣሚዶ ትብልዎ | ንክትኣምኖ ዘሸግር

ኣብ 1941፡ ሓንቲ ጀርመናዊት ኣደ፡ ፊልም ብምግዛእ ነታ ዝተወልደት ጓላ ድሕሪ ምስኣላ ክሓጽቡላ ናብ’ቲ ኣብ ከተማ ስትራትስፖትግ ዝርከብ ቤት ስእሊ ወሰደቶ። ኲናት ብምውላዑ ክሰልጣ ዘይከኣለ እታ ኣደ ምስ ስድራኣ ናብ ፍራንክፈርት ገዓዘት። ድሕሪ ክልተዓመታት ካልእ ህጻን ብምውላዳ፡ ፊልም ብምግዛእ ሰኣለቶ። ሕጂ’ውን ነቲ ፊልም ከተሕጽብ፡ ናብ ቤት ስእሊ ወሰደቶ። እታ ኣደ ኣሳእላ ምስ ተረከበት፡ ስእሊ ናይ’ታ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ዝሰኣለታ ህጻን ጓላ ምስ ስእሊ’ቲ ዳሕረዋይ ወዳ ተደባሊቑ’ዩ ተዋሂቡዋ። ኣብ ኣርበዓታትዝተጠቐምካሎም ፊልሚታት ዳግማይ ተደምሲሶም ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ብምንባሮም፡ እዛ ኣደ ቅድሚ ክልተ ዓመታት ዝሰኣለትሉን ዝጠፍአን ፊልም ከይተደምሰሰ ዳግማይ ኣብ ካልእ ከተማ ዓዲጋ ስኢላትሉ ማለት’ዩ።