ህጹጽን

ኣገዳሲ ህጹጽን ኣገዳስን ሓበሬታ

ኣገዳሲ ህጹጽን ኣገዳስን ሓበሬታ

ሎሚ ሱዳን ካብ ዘለው ስደተኛታት ሕጂ ብ ውሽጢ መስመር ሎሚ ሰንበት ሰዓት 9፡00 ቅድሚ ቀትሪ ደዊሎም ጸኒሖም ፡ ሕማቅ ነገር ኣጋጢምና ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ፡፡
ትማሊ ቀዳም ኣብ ሃገረ ሱዳን ሓደ ኤርትራዊ ካብ መደኒ ናይ ሽድሽተ ስዓት ርሕቀት ዘለዎ ኣብ ስንጃ ዝባሃል ቦታ ብሓደጋ ሂወቱ ሓሉፉ ኣሎ ።
ኣብ’ዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ሬስኡ ኣብ ሆስፒታል መደኒ ኣሎ ። ምሉእ ስሙ ኣብ face book ክንዝርግሖ ዘይመረጽና ገና ስድራቤቱን ፡ ቤተ ሰቡን ስለ ዘይተረድኡ ኢና ።
ስለዚ እዚ መዋቲ ትውልዲ ዓዱ ጣላ ከባቢ ድባርዋ ዝኮነ ብህጹጽ ደቂ ጣላ 00251948470494 ናይ ኢትዮ ወይ 002499622113118 ናብ ሱዳን ደውሉ ድሃይ ክትገብሩ ብትህትና ንሓተኩም።
ሕጂ ብህጹጽ ናብ ኩሉ ይብጻሕ እቲ ሬሳ ኣብ መደኒ ምስቶም ሰብ ወይ ሓታቲ ዘይብሎም ተባሂሎም ዝእከብሉ መጽንሒ ሬሳ’ዩ ተደርብዩ ዘሎ ። ኩነታት ኣማውቱኡ ፡ ቤተ ሰቡ ምስ ተረድኡ ምሉእ ሓበሬታ ከሕልፈልኩም እየ ። ሸር ብምባል ስድራቤቱን ቤተ ሰቡን ቀልጥፊፎም ዝፈልጥሉ ፡ መንገድን ንፍጠር ።