ኣገረሚ ኣመሪካዊ መንእሰይ

እዚ ኣመሪካዊ መንእሰይ፡ ንግሆ ብምትንሳእ ቅድሚ ናብ ስርሑ ምእታዉ፡ ነቶም ኣብ ጐደናታት ማንሃተን ዝርከቡ ግዳም
ሓደር ናጻ ናይ ምቕምቃም ጸጉሪ ርእስን ጭሕምን ኣገልግሎት ይህብ።
“ካብ ቬትናማውያን ስድራ’የ ተወሊደ። ኣብ ባህልና፡ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ እንተወሓደ ሓደ ጽቡቕ ነገር ግበር ዝብል ብሂል
ኣሎ። ነዞም ጽጉማት ብገንዘብ ክሕግዞም እኳ እንተዘይ ከኣልኩ፡ በቲ ዘለኒ ሞያ ግን ገለ ከበርክት እኽእል’የ” ይብል።