ኣዝዩ ሕማቕ ዜና ተዘርጊሑ

ቅድሚ ሓደ ሰሙን ሃለዋታ ጠፊኡ ዝነበረ ሓንቲ ኤርትዊት ነባሪት ኣሜሪካ ሬሳኣ ከምዝተረኽበ ፖሊስ ሓቢሩ። ሬሳ ናይታ ነባሪት ክፍለግዝኣት ተነሲ ምንባራ ዝተገልጸት ግዳይ፡ ኣብ ውሽጢ ብፖሊስ ክፍለግዝኣት ሚሺጋን ትህደን ዝነበረት መኪና’ዩ ተረኺቡ። ኢለኒ ካሳ፡ ካብ 17 ሕዳር 2022 ኣትሒዙ ሃለዋታ ጠፊኡ ምጽንሑ ፖሊስ ናይቲ ትነብረሉ ዝነበረት ከባቢ መርፍሪቦሮ (ተነሲ) ኣብ መግለጺኡ ጠቒሱ። እታ ጓል 31 ዓመት፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዝነበረት ጓላ ክትወስዳ ከምዘይመጸት ድሕሪ ምርግጋጹ’ዩ ሃለዋት ከምዘጥፍአት ተፈሊጡ። ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ክትድለ ድሕሪ ምጽንሓ ድማ፡ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ካብ ፖሊስ ክትሃድም ዝተጋጨወት መኪና ተረኺባ። ሓንቲ ካብተን ኣብታ መኪና ዝነበራ መንነተን ዘይተገልጸ ክልተ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ምስ ፖሊስ ድሕሪ ዝተኻየደ ምልውዋጥ ተዅሲ ተቐቲላ ክትርከብ እንከላ፡ እታ ካልኣይቲ ቈሲላ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ሆስፒታል ትእለ ኣላ። ኢለኒ ካሳ ኣብቲ ዝተኻየደ ስርሒት ፖሊስ ከምዘይተቐትለትን ድሮ ሞይታ ኣብ ናይ ድሕሪት መጽዓኒ ኣቑሑት (ትራንክ) ከም ዝተረኽበት መርመርቲ ገሊጾም ኣለዉ። ስድራቤታ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ብ18 ሕዳር ደሃይ ከምዘጥፍአት ንፖሊስ ድሕሪ ምሕባሮም፡ ሰብመዚ ፖሊስ ናይቲ ትነብረሉ ከባቢ ኣብ መዝገብ ሃለዋት ዘጥፍኡ ሰባት ብምእታው ትድለ ከምዘላ ኣዊጆም። ፖሊስ መርፍሪስቦሮ ኣብቲ መዓልቲ ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ “ኣብ ውሽጢ ዶጅ ቻርጀር [ዝዓይነታ መኪና] ክትጓዓዝ ከምእትኽእል” ጠቒሱ። ትማሊ ሰኑይ ፖሊስ መርፍሪስቦሮ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ብሰንበት ኣብ ዲርቦርን ዝተባህለ ቦታ (ሚሺጋን) ኣብ ድሕሪት ናይታ ብፖሊስ ምስ ተሃድነት ዝተጋጨወት መኪና ከምዝተረኽበ ሓቢሩ። “ምስ ኣባላት ፖሊስ ድሕሪ ዝተኻየደ ምልውዋጥ ተዂሲ. . .ሞይታ ዝተረኽበት ሰብ ናይታ ሃለዋታ ጠፊኡ ዝጸንሐ ነባሪት መርፍሪስቦሮ ዝዀነት ኢለኒ ካሳ እዩ” ኢሉ። “ኣብ መንበሪ ገዛ [ኢለኒ] ካሳ ድሕሪ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ፡ ኣብ መንጐ ኢለኒን ጓል 36 ዓመት ዓርካ ዶሚኒክ ሃርድዊክን ጎነጽ ዝተሓወሶ ዘቤታዊ ዓመጽ ከምዝተፈጸመ ዝተኻየደ መርመራ ኣቃሊዑ” ይብል እቲ ናይ ፖሊስ መግለጺ። “ናይ [ኢለኒ] ካሳ ሞባይል ተለፎንን መኪናን ኣብ ገዝኣ ተገዲፉ። ክልቲአን በታ ጸላም ዶጅ ቻርጀር [ዝዓይነታ ናይ ሃርድዊክ መኪና] ይጓዓዛ ምንባረን’ዩ ዝእመን”። ኣባላት ክፍሊ መርመራ ገበን መርፍሪስቦሮ፡ ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ኣብ ዘካየድዎ መርመራ፡ ንመንበሪ ገዛ ናይታ “ዓርኪ” ኢለኒ ዝኾነት ጓል 36 ዓመት ዶሚኒክ ሃርድዊክ ዝርከቦም ዝተፈለለዩ ቦታት ከምዝፈተሹን እቲ መግለጺ ይጠቅስ። ብምትሕብባር ፖሊስ ክፍለግዝኣት ኦሃዮን ሚሺጋንን’ዩ ምንቅስቓስ ናይታ መኪና ክፍለጥ ተኻኢሉ። ኣባላት ፖሊስ ዲርቦርን ብሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ነታ መኪና ተኸታቲሎም ምስ ሰዓቡዋ፡ ደው ከብሉዋ ፈቲኖም። ብድሕሪ’ዚ፡ እታ መኪና ተጋጭያ። ቀጺሉ ተዂሲ ተሰሚዑ። “ድሒሩ ከኣ [ኢለኒ] ካሳ ኣብ ድሕሪት ናይታ መኪና ሞይታ ተረኺባ። ሃርድዊክ’ውን ሞይታ፡ ምናልባት ባዕላ-ብዝተኮሰቶ ብረት ክኸውን ይኽእል” ይብል ጸብጻብ ፖሊስ መርፍሪስቦሮ። ቤተሰባ ገንዘባዊ ደገፍ ንምርካብ ኣብ ጎፋንድሚ ኣብ ዘውጽእዎ መግለጺ፡ “ትማሊ ዘሕዝን ሞት ሓፍትና (ኢለኒ ካሳ) ተረዲእና” ብምባል ሬሳኣ ኣብ መኪና ኣብ ዲትሮይት ሚሺጋን ከምዝተረኽበ ይጠቅስ። “ኢለኒ፡ ፍትዉቲ ሓፍቲ፡ ጓል-ሓፍቲ/ሓዊ፡ ሓትኖ/ኣሞ፡ ከምኡ’ውን ጥዕምቲ ኣደ ጓል 6 ዓመት ጓላ’ያ ነይራ። “ኢለኒ’ውን፡ ጓል 4 ዓመት እንከላ’ያ ወለዳ ስኢና። ዓባያ’ያ ንዓኣን ኣሕዋታን ኣዕቢያተን፡ ጥቡቕ ዝምድና ስድራቤት’ዩ ነይሩወን። ብዙሕ ዘሕዝን ተረኽቦታት’የን ሓሊፈን። ግን፡ ካብዚ ዅሉ ሰብ ንዓኣ ከምዚ ዘሰንብድ ፍጻመ ክገጥማ ኣይተጸበናን” ይብል እቲ ብሚኪ ግርማይ ዝተኸፍተ ማዕከን። ዛጊት ኣስታት 37,000 ዶላር ኣብቲ ዝተኸፍተ ሕሳብ ተዋጺኡ’ሎ። እቲ ስድራቤት ኣብ ክፍለግዝኣት ተነሲ ተኣኻኺቡ ከምዘሎን እቲ ዝዋጻእ ገንዘብ “ሬሳኣ ናብ ኤርትራ መስደዲን ንስነስርዓት ቀብራን” ዝውዕል ምዃኑ’ውን እቲ መግለጺ ጠቒሱ’ሎ። ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት bbc /tigrinya ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።