ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ምጅማር ቅኑዕ ስትራተጂ ምዃኑ ኣቶ ሙሳ ናይብ ገሊጹ።

ዝወሃብ ዘሎ መምርሒትትን ኣተምህሮታትን እንተግበርና ብጥንቃቐ ኣካዳሚያቲ ትምህርቲ ምጅማር
ቅኑዕ ስትራተጂ ምዃኑ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣቶ ሙሳ ናይብ ገሊጹ። ንሱ ነዚ
ዝገለጸ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ፡ ብ28 ሰነ፡ ብዛዕባ ከፊላዊ
ምጅማር ትምህርቲ ዘውጽኦ መምርሒ ምርኩስ ብምግባር’ዩ።
ቃል ኣቶ ሙሳ

ምስ ምጅማር ክራማት ሎም-ዘበን፡ ኣብ ኩለን ንኡስ ዞባታት ጋሽ-ባርካ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ናይ
ምግራብ ንጥፈታት ብኣድማዕነት ንምትግባር ዘድሊ ምድላዋት ተጌሩ።

ኣብዚ ዓመት ምስ ክስተት ዓለማዊ ለበዳ ኮቪድ-19፡ እቲ ተወጢኑ ዝነበረ ሰፊሕ ናይ ምግራብ መደብ
ብመንጠኑ’ኳ እንተ ተሰናኸለ፡ መምርሒታት ማሕበራዊ ምፍንታት ብዘይጥሕስ መንገዲ፡ ኣስታት
700 ሽሕ ኣግራብ ክትከል ምዃኑ ተገሊጹ።

እቲ ኣብ ዝተፈላለያ ንኡስ ዞባታት ኣብ መንበሪ፡ ትካላት፡ ኣብያተ ጽሕፈት፡ ኣብያተ-ጸሎት፡ ከምኡ’ውን
ንምግራብ ኣብ ዝተሓዝአ ቦታታት ክትከል ተመዲቡ ዘሎ ፈልስታት፡ ኣብ መደበራት ፈልሲ ባረንቱን
ኣቑርደትን ይዳሎ ከምዘሎን ድሮ ልዕሊ 500 ሽሕ ከምእተዳለወን ተፈሊጡ።

ዝበዝሐ ካብ’ቲ ተዳልዩ ዘሎ ፈልስታት፡ ልዑል ቁጠባውን ስነ-ሂወታውን ረብሓታት ዘለዎ መበቈላዊ
ኣግራብ ኪኸውን እንከሎ ብውሑድ መጠን ድማ ንመጸባበቕን ጽላልን ዘገልግል ፈልስታት ተዳልዩ
ኣሎ።