ኣብ ገብገብ – ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡ ሕርሻዊ ልምዓት ንምድንፋዕ፡ መእለዪ ውሕጅ ይስራሕ ኣሎ።

ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገብገብ – ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡ ሕርሻዊ ልምዓት ንምድንፋዕ፡ መእለዪ ውሕጅ ብመንደቕ ይስራሕ
ኣሎ።
እቲ ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ጀሚሩ ብወፈራ ህዝቢን ሰራዊትን ዝሰላሰል ዘሎ ብማሽነሪ ዝተደገፈ ስራሕ
ምስ ተዛዘመ፡ ኣስታት 900 ሄክታር ከልምዕ ትጽቢት ይግበረሉ።
እቲ መእለዪ ውሕጅ ኣብ መፈጸምታኡ ምስ በጽሐ፡ ኣብ ዓመት ክሳብ ሰለስተ ምህርቲ ክሓፍሱ ተስፋ ከምዘለዎም
ዝሓበሩ ሓረስቶት ገብገብ፡ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮኦምን ምዕባለ ከባቢኦምን ዓቢ ለውጢ ከምጽእ ትስፉዋት
ምዃኖም ሓቢሮም።