ደቡብ ኣፍሪቃ

ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘጋጠመ ፍጻሜ

እዚ ኣብ ታሕቲ እትዕዘብዎ ዘለኹም ስእሊ ኣብ ሃገራዊ ሕዛእቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘጋጠመ ፍጻሜ እዩ። እዛ መኪና ክልተ በጻሕቲ ሃገር ኣሳፊራ በቲ ሕዛእቲ እናተጓዕዘት እንከላ’ዩ ወዮ ሓርማዝ ሃንደበት ኣብ መገዲ ዓጊቱ ደው ኣቢልዋ። ኣብ ዉሽጣ ዝነበሩ በጻሕቲ ማዕጾ ከፊቶም ንኽሃድሙ ዕድል ከይሃበ ከኣ ክሕስሕሳ ጀሚሩ። ነዊሕ ከይጸንሐ’ውን ነብሱ ናብኣ ኣውዲቑ ፍጹም ከምትጭፍለቕ ጌርዋ። እዚ ኮይና ከተብቅዕ ግን፡ ኣብ ዉሽጣ ዝነበሩ ሰባት ደሓኑ ኢልዎም ግዲ ኮይኑ ብዘይ ዝኾነ ጉድኣት ወጺኦም። ብዝነበሮም ክቱር ራዕዲን ሽቑረራን ግን ዳርጋ ዉኖኦም ኣጥፊኦም ስለ ዝነበሩ፡ ንሓያለ ደቓይቕ ዝኣክል ኣፎምከፊቶም ክዛረቡ ኣይካኣሉን ኔሮም። ኣብቲ ቦታ ዝሰርሕ ሓደ ክኢላ ሓራምዝ ድሒሩ ከምዝገለጾ፡ እቲ ሓርማዝ ነታ መኪና ኮነ ኢሉ ከጥቃዓ ኢሉ ዘይኮነስ፡ ብሰንኪባልዓትቆርበቱስለ ዘስሓዮ ክሓኮ ኢሉ ነታ መኪና ክሕስሓሳ ከምዝወሰነ ኣረዲኡ። ተቖጢዑ ኔሩ እንተዝኸዉን ግን ነታ መኪና ብእግሩ ረጊጹ ነቶም ሰባት ክቐትሎም ልዑል ተኽእሎ ከምዝነበሮ ከኣ ወሲኹ ሓቢሩ።