ኣብ ዋንጫ ዓለም ቐጠር ንህዚ ዘሰንበደ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ

ኣብ ቐጠር ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ዝጽብጽብ ዝነበረ ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ኩዕሶ እግሪ ከምዝሞተ ተገሊጹ። እቲ ወዲ 48 ዓመት ግራንት ዋል ዓርቢ ምሸት ኣርጀንቲናን ሆላንድን እናተጻወታ እንከለዋ ተወሳኺ ግዜ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን እዩ ወዲቝ። ኣቐዲሞም ዝወጹ ጸብጻባት፡ ወቕዒ ልቢ ኣጋጢምዎ ክኸውን ከምዝኽእል ዝሓበሩ’ኳ እንተዀነ፡ እዚ ግን ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ኣይተረጋገጸን። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግራንት ዋል ንመሰላት ሕደ-ጾታውነት [ኤጂቢቲ] ንምድጋፍ፡ ቀስተ ደመና ማልያ ተኸዲኑ ናብ ስታድዩም ክኣቱ ብምፍታኑ ንሓጺር እዋን ብሰበስልጣን ቐጠር ተኣሲሩ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ነይሩ። ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ በቲ ዜና “ልቡ ከምዝተሰብረ” ገሊጹ። “ኣድነቕቲ ኩዕሶ እግሪን ዝለዓለ ጽሬት ዘለዎ ጋዜጠኝነትን፡ ብዛዕባ ጸወታታት፡ ከምኡ’ውን ዓበይቲ ቀንዲ ተሳተፍቲ፡ ልቦና ዝመልኦን ኣዘናጋዕን ዛንታታት ከምዘቕርብ ኵሉግዜ ብግራንት ንተኣማመን ከምዝነበርና ይፈልጡ ነይሮም” ይብል እቲ መግለጺ። በዓልቲ ቤት ግራንት ዋል፡ ሰሊን ጉንደር፡ “ምሉእ ብምሉእ ዘሰንብድ” ክትብል ኣብ ትዊተር ጽሒፋ። ወሲኻ’ውን፡ ካብ ኣዕሩኽታ ንዝረኸበቶ ደገፍ ዘለዋ “ልዑል ምስጋና” ገሊጻ። ግራንት ዋል ቅድሚ ምውዳቑ ሓደ መዓልቲ፡ ልደቱ ምስ ኣዕሩኽቱ ኣብ ቐጠር ኣኽቢሩ እዩ። ንሱ፡ ብሰኑይ ኣብ መርበብ ሓበሬታኡ ከምዝገለጾ፡ ኣብ ዝሓለፉ 10 መዓልታት ጥዕና ኣይነበሮን፤ ንዝተጠርጠረ ሕማም ብሮንካይትስ ድማ መድሃኒት ይወስድ ነይሩ። “ኣብ መወዳእታ ኣካላተይ ደኺሙ” ክብል ጽሒፉ። “እቲ ንዝሓለፈ 10 መዓልታት ሰዓል ዝነበረ፡ ኣሜሪካን ሆላንድን ኣብ ዝተጻወታሉ ምሸት ናብ ዝኸበደ ነገር ተቐይሩ፡ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ኣፍልበይ ድማ ሓድሽ ደረጃ ጸቕጥን ዘይምቹእነትን ክስምዓኒ ጀሚሩ። “ኮቪድ ኣይኮነን (ኣብዚብስሩዕ ይምርምር እየ)፡ ሎሚ ግን ናብ ክሊኒክን ቀንዲ ማእከል ሚድያን ኣትየ፡ ምናልባት ብሮንካይትስ ክኸውን ከምዝኽእል ሓቢሮምኒ።” ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ፡ ግራንት ዋል ንኩዕሶ እግሪ ዘለዎ ፍቕሪ “ዓቢ ምዃኑ” ብምግላጽ፡ ጸብጻቡ “ብዅሎም ተኸታተልቲ ጸወታ ዓለም ከም ዝናፍቕ” ገሊጹ። ሓያሎ ጋዜጠኛታት ዓባይ ብሪጣንያ ክብሮም ገሊጾም ኣለዉ። ፒርስ ሞርጋን ንግራንት ዋል “ንፉዕ ጋዜጠኛ” ክብሎ እንከሎ፡ ጋዜጠኛ ታይምስ ሄንሪ ዊንተር ድማ “ጽቡቕ ሰብ፡ ኣብ መዳይ ፕረስ ዝበረኸ ሰብ” ምዃኑ ገሊጹ። ጋዜጠኛ ቢቢሲ ስፖርት ዳን ሮኣን ኣብ ትዊተር፡ “ግራንት ዋል ፍሉጥን ኣዝዩ ዝኽበርን ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ፡ እቲ ዝውሕዝ ዘሎ መግሊታት ክብሪ ድማ… ምስክር’ዩ” ኢሉ። ኮሚሽነር ኩዕሶ እግሪ ሜጀር ሊግ ዶን ጋርበር ብወገኑ፡ “ብዘሕዝን ሞት ግራንት ዋል ሰንቢድና፡ ሓዚንናን ልብና ተሰቢርናን። ንሱ ንዅዕሶ እግሪ ዘለዎ ፍቕሪን ንጋዜጠኝነት ዘለዎ ተወፋይነትን መዐቀኒ ዘይብሉ ሕያዋይን ሓላዪን ሰብ እዩ ነይሩ” ክብል ዘለዎ ናእዳ ኣብ ትዊተር ኣስፊሩ። ኣሜሪካዊት ምልክት ቴኒስ ቢሊ ጂን ኪንግ እውን፡ “ተጣባቒ ማሕበረሰብ ኤልጂቢቲኪዩን ፍሉጥ ድምጺ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮን” ብምባል ንግራንት ዋል ዘለዋ ክብሪ ገሊጻ። ወሃቢ ቃል ናይቲ ንዋንጫ ዓለም ንምውጣን ሓላፍነት ዝተወሃቦ ላዕለዋይ ኮሚቴ፡ “ብሞት ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ግራንት ዋል ኣዚና ሓዚንና” ኢሉ። “ግራንት ንኩዕሶ እግሪ ብዘለዎ ዓቢ ፍቕሪ’ዩ ዝፍለጥ፤ ንሻሙናይ ግዜ ዋንጫ ዓለም ፊፋ ንምጽብጻብ ኣብ ቐጠር ነይሩ። “ኣብ ሉሳይል ስታድዩም ንኣባላት ሚድያ ኣብ ዝተመደበ ክፍሊ ሓሚሙ ወዲቑ… ኣብቲ ቦታ ቅልጡፍ ህጹጽ ሕክምና ተገይሩሉ፤ እቲ ሕክምና፡ ብኣምቡላንስ ናብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ሓማድ ኣብ ዝሰጋገረሉ እዋን እውን ቀጺሉ ነይሩ። “መስርሕ ምምላስ እቲ ሬሳ ምስ ድሌት ስድራቤት ዝሰማማዕ ምዃኑ ንምርግጋጽ ምስ ኤምባሲ ኣሜሪካን ዝምልከቶም ሰበስልጣን እቲ ከባቢን ርክብ ንገብር ኣለና።” ኣብ መጀመርታ ናይዚ ሰሙን፡ ሚስተር ዋል ካብ 1994 ጀሚሩ ኣብ ሸሞንተ ተኸታተልቲ ዋንጫታት ዓለም ብምጽብጻቡ ብብራዚላዊ ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ሮናልዶ ሽልማት ተዋሂብዎ እዩ።ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት bbc /tigrinya ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።