ኬንያ

ኣብ ኬንያ ኣንበጣ፡ ከቢድ ዕንወት ኣውሪዱ

ኣብ ኬንያ፡ ኣብ ወሰናስን ቀላይ ቱርካና ሓድሽ ዝተጫጭሐ ዕስለታት ኣንበጣ ምድረ-በዳ፡ ኣብ’ቲ
ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ሕርሻታት ከቢድ ዕንወት ከምዘውረደ ተገሊጹ።
ሰብ-መዚ ሕርሻ ኬንያ፡ ምስ ውድብ መግቢን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ብምትሕብባር፡ እቲ ሓድሽ
ዝተጫጭሐ ዕስለታት ክነፍር ቅድሚ ምጅማሩ ንምድምሳሱ፡ ኣብ ጽዑቕ ስርሓት ምንጻግ ጸረ-ባልዕ
መድሃኒት ተጸሚዶም ከምዘለዉ’የን ማዕከናት ዜና ዝገልጻ ዘለዋ።
እዚ ሓድሽ ዝተጫጭሐ ዕስለታት ኣንበጣ፡ በቲ ኣብ ምዝዛም 2019፡ ካብ ወሰናስን ቀይሕ-ባሕሪ ናይ
የመን ተበጊሱ ናብ ሶማል፡ ኢትዮጵያ፡ ኬንያ፡ ደቡብ ሱዳን፡ ኡጋንዳን ውሱን ክፋላት ኤርትራን ዝሳገመ
ዕስለታት ኣንበጣ ዝጸፈዮ ምዃኑ ዝሓበረ ውድብ መግቢን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት፡ ምንፋር ምስ
ዝጅምር ኣብ ትሕቲ ቊጽጽር ንምውዓሉ ከቢድ ብምዃኑ፡ ኣብ ደረጃ ኩብኩብታ ከሎ ንምቊጽጻሩ
ጻዕርታት ይካየድ ከምዘሎ ገሊጾም።
ድሮ ግን፡ እቶም ኩብኩብታ፡ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታታትን መጋሃጫታትን ኣጥፊኦም ከምዘለዉ’ዩ
ዝሕበር ዘሎ።
እዚ ሓድሽ ዕስለታት ኣንበጣ ተኸሲቱሉ ዘሎ፡ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ሓረስቶት
መሬቶም ኣብ ዘደላድሉሉን ዝዘርኡሉን ዘለዉ ወቕቲ ብምዃኑ፡ ውሕስነት መግቢ ልዕሊ 20 ሚልዮን
ሰባት ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ዘስግእ ምዃኑ፡ ክኢላታት ሕርሻ ይገልጹ።
ኣብ 2019 ዝተኸስተ ዕስለታት ኣንበጣ፡ ኣብ ሶማልን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት፣ ኣብ
ኬንያ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመታት ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተርእዮ፡ እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ’ዩ
ዝሕበር።
ኣብ ፓኪስታንን ህንዲን ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ተርእዮ ባልዕ’ውን፡ መጠን ሰፊሕ ዕንወት ኣውሪዱ
ከምዘሎ ይሕበር።