መወሸቢ ማእከላት

ኣብ ኣዲባራ ከምኡ’ውን ሞልቊ ኣብ ዝርከቡ መወሸቢ ማእከላት

ኣብ ኣዲባራ ከምኡ’ውን ሞልቊ ኣብ ዝርከቡ መወሸቢ ማእከላት፡ ንቡር ናይ ውሸባ ግዜኦም
ንዝዛዘሙ ዜጋታት ሎሚ 14 ሰነ ኣብ ዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 31 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ
ዝተለኽፉ ምዃኖም ከም ዝተረጋገጸ ሚኒስትሪ ጥዕና ገሊጹ።
ካብዚ’ኦም እቶም 30 ካብ ሱዳን ዝመጹን ኣብ መወሸቢ ማእከል ኣዲባራ ዝጸንሑን ክኾኑ ከለዉ፡
ሓደ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ዝተመልሰን ኣብ ሞልቊ ተወሺቡ ዝጽንሐን ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የነጽር።
ብሓፈሻ ምንቅስቓስ ህዝቢ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ተኣጊዱ’ኳ እንተሎ፡ ኣብ’ዘን ዝሓለፋ ኣዋርሕ
7158 ዜጋታት ብፍኑው ብመሬትን ባሕርን ካብ ኢትዮጵያ፡ ሱዳን፡ ጅቡቲ፡ ከምኡ’ውን የመን ናብ
ሃገሮም ከም ዝተመልሱ እቲ ሓበሬታ ብምምልካት 3,135 ካብዚ’ኣቶም፡ ጌና ኣብ 47 መወሸቢ
ቦታታት ከም ዝርከቡ ገሊጹ።
ኣብ ኤርትራ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ዛጊት 96 በጺሑ’ሎ። 39 ካብዚኦም
ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓውዮም ካብ ሆስፒታል ክፋነዉ ከለዉ፡ 57 ድማ ኣብ ሆስፒታል
ይርከቡ።