ኮረና ቫይረስ

ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝሒ ብኮረና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት እናበዝሐ ዪከይድ ኣሎ።

ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝሒ ብኮረና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት እናበዝሐ ብምምጽኡ ፡ ኣብ’ታ ከተማ መርመራ ኮረና ቫይረስ ብሰፊሑ ይካየድ ምህላዉ፡ ሚኒስተር ጥዕና’ታ ሃገር ዶ/ር ሊያ ታደሰ ገሊጻ። ንሳ ለበዳ ኮቪድ 19 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሰፋሕፊሑ ምህላዉ ብምርግጋጽ፡ ብኡ መጠን ኣብ’ቶም ንለበዳ ኮረና ቫይረስ ቅሉዓት ዝኾኑ ክፋል ሕብረተሰብ እቲ መርመራ ብዝሓየለ መልክዑ ከም ዝካየድ ኣፍሊጣ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ድማ ኣብ ልደታን ኣዲስ ከተማን ዝተባህሉ ከባቢታት፡ ለበዳ ኮረና ቫይረስ ብብዝሒ ከም እተራእየ’ዩ ዝግለጽ። ነዚ ለበዳ ንምዕጋት ከኣ ብዝምልከቶም ኣካላት ዝወጹ መምርሒታት ክትግበሩ ከም ዝግባእ ዶ/ር ሊያ ኣተሓሳሲባ።
ዶ/ር ሊያ ብተወሳኺ፡ ስፍሓት ናይ’ቲ ለበዳ ንምፍላጥ ካብ ደም መርኣያ ብምውሳድ ዝግበር መርመራ ኣብ ቀረባ እዋን ክጅመር ምዃኑ ኣፍሊጣ።
ኣብ ኢትዮጵያ መርመራ ኮረና ቫይረስ ዝግበረለን 29 ማእከላት ጥዕና ክህልዋ እንከለዋ ኣብ መዓልቲ ንኣስታት ሓሙሽተ ሽሕ ሰባት መርመራ ይገብራ።