ኣመሪካ

ኣብ ኣመሪካ፡ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኣሰካፊ ደረጃ ይንህር ከምዘሎ ተገሊጹ።

ኣብ ኣመሪካ፡ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 47 ሽሕ ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከምእተመዝገበ፡
እዚ ድማ እቲ ለበዳ ኣብ’ታ ሃገር ካብ ዝኽሰት፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝተመዝገበ ዝለዓለ መጠን
ምዃኑ ተገሊጹ።

ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣስታት 1,200 ሰባት ከምዝሞቱ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ጥዕና፡
እዚ ኣሃዝ’ውን ድሕሪ 10 ሰነ ኣብ’ታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ከምዝኾነ
ሓቢሮም።
ሰብ-መዚ ጥዕና ኣመሪካ፡ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ 14 ክፍላተ-ሃገር መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ብልዕሊ
ክልተ ዕጽፊ ከምዝወሰኸ ብምሕባር፡ ነቲ ለበዳ ንምቊጽጻር ተረርቲ ስጉምቲታት ምስ ዘይውሰድ፡ ኣብ
ኣመሪካ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ክሳብ 100 ሽሕ መልከፍቲን ቅዝፈትን ክስዕብ ከምዝኽእል
የጠንቅቑ ኣለዉ።
ብኻልእ ወገን፡ ኣብ ብራዚል ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምስ ዝተመዝገበ ኣስታት 1,300 ሞት፡
ጠቕላላ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቊጽሪ ናብ 60 ሽሕ ደዪቡ’ሎ።
ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዝርከብዋ ብራዚል፡ ነታ ልዕሊ 2.7 ሚልዮን መልከፍቲ
ዝተመዝገበላ ኣመሪካ ብምኽታል፡ ብካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ።

ብደረጃ ዓለም፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣስታት 10.6 ሚልዮን፡ ናይ ዝሞቱ ድማ
ልዕሊ 514 ሽሕ በጺሑ’ሎ።