ለበዳ ኮሮና ቫይረስ

ኣብ ኢጣልያ፡ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣብ እትርከብ ቊሸት፡ መበገሲኡ ዘይተነጸረ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተከሲቱ

ኣብ ኢጣልያ፡ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ካብ ከተማ ናፖሊ ኣብ እትርከብ ቊሸት፡ መበገሲኡ ዘይተነጸረ ለበዳ ኮሮና
ቫይረስ ብምኽሳቱ፡ መንግስቲ ናብ’ቲ ከባቢ ሰራዊት ብምውፋር ንምቊጽጻሩ ጻዕርታት የካይድ ከምዘሎ ተቓሊሑ።
ብመሰረት ጸብጻባት ጥዕና ኢጣልያ፡ ኣብ’ታ ‘ሞንድራጐኔ’ ዝተባህለት ቊሸት፡ ልዕሊ 49 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ
ከምእተለኽፉ ድሕሪ ምርግጋጹ’ዩ፡ መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ክወስድ ዝተገደደ።

መብዛሕትኦም ነበርቲ ናይ’ታ ቊሸት፡ ኣብ’ቲ ዞባ ኣብ ዝርከብ ማእከላት ሕርሻ ኣብ ወቕታዊ ስራሕ ዝተዋፈሩ ዜጋታት
ቡልጋርያ ምዃኖም ዝሕብሩ ሰብ-መዚ ጥዕና ኢጣልያ፡ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ ንምቁጽጻር ተሪር ስጉምቲ ክወስዱ
ከምእተገደዱ ኣፍሊጦም።
እዚ ዝግለጽ ዘሎ፡ መንግስቲ ኢጣልያ፡ ምስ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዘራኽብ ዶባት ምኽፋት ዘጠቓልል ምፍዃስ
እገዳታት ኣብ ዝወስደሉ ዘሎ ብምዃኑ፡ ዝያዳ ኣስጋኢ ከምዝገብሮ ይሕበር።
ብኻልእ ወገን፡ ከም ኣካል ናይ’ቲ መንግስቲ ፈረንሳ ቊጠባ ንምብርባር ዝወስዶ ዘሎ ናይ ምፍዃስ እገዳታት ስጉምቲ፡
ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝርከብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ‘ኦ-ኽሊ’፡ ካብ 26 ሰነ ኣትሒዙ ስርሑ ክጅምር ኣፍቂዱ።
እንተኾነ ግን፡ ንገያሾ ከፋንው ዝመጹ መቕርብ፡ ናብ ውሽጢ’ቲ መዓርፎ ነፈርቲ ክኣትዉ ከምዘይፍቀዶም፡ ዝኾነ
ገያሻይ ድማ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ክወዲ ግድነታዊ ምዃኑ ተገሊጹ።