ኣብ ኢትዮጵያ ንብዙሓት ኣስድሚሙ ጉዳይ

ኣብ ኢትዮጵያ፡ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ዝጸንሑ 100 ዓመት ዝዕድመኦም ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ሽማግለ ክሓውዩ
ብምኽኣሎም፡ ንብዙሓት ኣስድሚሙ።
እቶም ናይ ዓድመ በዓል ጸጋ ፡ ድሕሪ ዝተገበረሎም ጽዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ከምዝሓወዩ ብምሕባር፡ ንካልኦት ሕሙማት
ድማ ምሕረት ተመንዮም።
ምሕዋይ ናይ’ቶም ሽማግለ፡ ብዕድመ ንዝደፍኡ ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ፡ ጽቡቕ ተስፋ ምዃኑ ተገልጹ።
ኣቐዲሞም፡ ኣብ ቻይናን ደቡብ ኮርያን፡ በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ፡ ክሓውዩ ምኽኣሎም ይዝከር።
ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ብዕድመ ንዝደፍኡ፡ ከምኡ’ውን ሕዱር ጥዕናዊ ጸገማት ንዘለዎም ወገናት ዝያዳ ከምዘጥቅዕ፡ ክኢላታት
ጥዕና ይሕብሩ።