ኣብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ፡ ኣብ ምክልኻል ኣንበጣን ካልኦት ባልዓትን ዘተኰረ ስልጠና ተዋሂቡ።

ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ኣብ ምክልኻል ሳገምቲ ዕስታት ኣንበጣን ካልኦት ባልዓትን
ንዝነጥፉ 110 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስትን ስልጠና ከም ዝሃበ
ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ሓቢሩ።
እቲ ብሰብ ሞያ ምክልኻል ባልዓት ኣብ ማይ-ድማ፡ ዓረዛን ምእራይ በራውርን ዝተዋህበ ስልጠና፡
ንባህሪያት ባልዓት፡ ኣገባብ ምክልኻሎም፡ ኣጠቓቕማ መድሃኒት ዝነጽጋ ሞቶረታትን ዝምልከት ኮይኑ፡
ብክልሰ-ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ’ዩ ነይሩ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ'ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ምሕረቱ ኣርኣያ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ
ሓበሬታ፡ ሰልጠንቲ ብዝቐሰምዎ ትምህርቲ፡ ምስ ህዝቢ ብሓፈሻ ምስ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ
ተወሃሂዶም ኣድማዒ ስራሕ ክዓዩ ኣዘኻኺሩ።
ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ፡ በብከባቢኡ ብኣዝዩ ውሑድ ቊጽሪ ክርአ ዝጸንሐ ኣንበጣ
ንምክልኻል፡ ሓረስቶት ምምሕዳራት ከባቢ ደርህላሰን ዝባን ደብሪን ንዝገበርዎ ዕቱብ ምክትታል
ዘመጐሰ ኣቶ ምሕረቱ፡ ኣብ’ዚ ወቕቲ ክራማት ብዝለዓለ ክቕጽል ኣዘኻኺሩ።

ንዝኾነ እንተታት ዘድሊ ዓቕሚ-ሰብን ናውትን ተዳልዩ ከምዘሎ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓረዛ
ኣቶ ርእሶም ክፍለማርያም ብወገኑ፡ ሰልጠንቲ ኣብ ኣጠቓቕማ መድሃኒት ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ
ተላብዩ።
ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ – ሌተናል ኮሎኔል ተኪኤ ገብራይ ብወገኑ፡ ነቲ ተወጢኑ ዘሎ
መደባት ምክልኻል ባልዕ ንምዕዋት፡ ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ተዳልዩ ከምዘሎ ብምጥቃስ፡ ህዝቢ ኣብ
ስራሕ ምስ ዝተዋፈሩ ኣባላት ዝገብሮ ምትሕብባር ከዕዝዝ ተላብዩ።