ስሎቬንያ

ኣብ ስሎቬንያ ምሉእ ብምሉእ ብኤለክትሪክ እትንቀሳቐስ ነፋሪት ማዕቢላ

ኣብ ስሎቬንያ፡ ንፈለማ ግዜ ምሉእ ብምሉእ ብሓይሊ ኤለክትሪክ እትንቀሳቐስ ነፋሪት ማዕቢላ።
እዛ ዕውት ናይ በረራ ፈተነ ድሕሪ ምክያዳ ካብ ኣቭየሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ወግዓዊ ምስክር ወረቐት
ዝረኸበት ነፋሪት፡ ኣብ ሰዓት ልዕሊ 180 ኪሎ-ሜተር ክትጓዓዝ ከምእትኽእል ተገሊጹ።

እዛ ክትበርር እንከላ ድምጺ ይኹን ትኪ ዘይብላ ነፋሪት፡ ኣብ ኣየር ንኣስታት ሓደ ሰዓት ክትጸንሕ
ከምእትኽእል ተፈሊጡ’ሎ።
ምምዕባል ናይ’ዛ ነፋሪት፡ ብከላ ኣየር ንምግታእ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ፡ ክኢላታት
ኣከባቢ ይገልጹ።
ስሎቬንያ፡ ብከላ ኣከባቢ ንምቍጽጻር ብሓይሊ ኤለክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ኣብ ምፍራይ ብዕቱብ ካብ
ዝነጥፋ ዘለዋ ሃገራት ዓለም ሓንቲ’ያ።