ናጽላታት ብኮሮና ቫይረስ ተለኪፎም

ኣብ መክሲኮ፡ ሰለስተ ብሓደ ዝተወልዱ ናጽላታት ብኮሮና ቫይረስ ተለኪፎም

ኣብ መክሲኮ፡ ሰለስተ መናቱ ናጽላታት ምስ ተወልዱ ድሕሪ 72 ሰዓታት ተሰከምቲ ኮሮና ቫይረስ ብምዃኖም፡
ንክኢላታት ጥዕና’ታ ሃገር ስንባደ ፈጢሩ።
ወለዲ ናይ’ቶም መናቱ፡ ካብ’ቲ ሕማም ነጻ ብምዃኖም፡ እቲ ሕማም ካብ ሓካይም ዝተመሓላለፈ ክኸውን
ከምዝኽእል ግምታት ኣሎ።
እዚ ሓድሽ ተርእዮ፡ ኣብ’ታ በቲ ሕማም ሕልፊ ካልኦት ሃገራት ትጥቃዕ ዘላ ሜክሲኮ ተወሳኺ ሻቕሎት ኣኸቲሉ
ከምዘሎ ተገሊጹ።
ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ኣብ ህጻናት ብሓፈሻ፡ ናጽላታት ድማ ብፍላይ ክኽሰት ሳሕቲ ምዃኑ፡ ጸብጻባት ጥዕና የረድኡ።