ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ-ኔቶ፡ ንምክልኻል’ቲ ኪዳን ክገብርኦ ዝግበአን ክፍሊት ከዛይዳኦ፡ ኣመሪካ ደጊማ ጸዊዓ።

ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ-ኔቶ፡ ንምክልኻል’ቲ ኪዳን ክገብርኦ ዝግበአን ክፍሊት ከዛይዳኦ፡ ኣመሪካ ደጊማ
ጸዊዓ።
ኣባላት፡ እንተወሓደ ክልተ ሚእታዊት ናይ ጃምላ ሃገራዊ እቶተን ንምክልኻል ኔቶ ክኸፍላ ከምዝግደዳ፡ እንተኾነ ግና
ብዘይካ ኣመሪካ ዛጊት ዘተግበረቶ ሃገር ከምዘየላ፡ ጸሓፊ ምክልኻል ኣመሪካ ማርክ ኢስፐር ኣፍሊጡ።
በዚ ድማ፡ ዝዓበየ ክፍሊት ምክልኻል ኔቶ ኣብ እንግዳዓ ኣመሪካ ወዲቑ ከምዘሎ፡ ማርክ ኢስፐር ሓቢሩ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣባል ሃገራት ክኸፍለኦ ዝግበአን መጠን ገንዘብ እንተዘይከፊለን፡ ሃገሩ ክተቋርጾ
ከምእትኽእል ከጠንቅቕ ጸኒሑ’ዩ።
ይኹን’ምበር፡ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ተዋፊሩ ንዘሎ ሰራዊት ኣመሪካ ንዝስላዕ ዓመታዊ ባጀት
ከምዝወሰኸሉ ይጥቀስ።
ብመሰረት ጸብጻባት፡ ኣብ 2018 ኣስታት ሓሙሽተ ቢልዮን ዶላር ዝነበረ ዓመታዊ ባጀት ናይ’ቲ ሰራዊት፡ ኣብ 2019
ናብ ኣስታት ሸውዓተ ቢልዮን ዶላር ክብ ከምዝበለ ይፍለጥ።
ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ፡ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ሃገሩ ዝውዕል ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ኣስታት ሽዱሽተ
ቢልዮን ዶላር ከምዝሰለዐ’ዮም፡ እቶም ጸብጻባት ዝገልጹ።
ስግኣት ሩስያ ከምዘለዋ እተገልጽ ኣመሪካ፡ ኣብ ጀርመን ኣዋፊራቶም ካብ ዘላ ወተሃደራት፡ ነቶም ልዕሊ ትሽዓተ ሽሕ ናብ
ፖላንድ ንምልኣኽ ትሸባሸብ ከምዘላ፡ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይገልጹ።
ኣመሪካ፡ ስግር-ባሕሪ ኣብ እተካይዶ ወተሃደራዊ ወፍሪታት ልዑል መጠን ባጀት ካብ ዝስላዓ ሃገራት ዓለም’ያ።