ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተዓዊተ ክትብል መግለጺ ኣውጺኣ

ኣሜሪካ ብመገዲ ወጸኢ ጉዳያት ኣቢላ ሽሙ ብዘይተገልጸ ብላዕለዋይ ብዓል ስልጣን መብርሂ ተዋሂቡ ብዝብል ትማሊ 16 ሕዳር 2022 ዝሃበቶ መግለጺ – ብሽም ዘተ ሰላም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን – ሲዒቡ ናብ ኬኔያ ዝሰገረ ዘተ ሰላም ኣብ ሞንጎ ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ጉጅለ ሽበራ ወያነን- ኣሜሪካ ንከዳሚ ጭፍራ ወያነ ትንፋስ ንምሱኳዕን ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ኢትዮጵያ ንምምላስ ኣብ ዝሓለፈ2ተ ዓመታት ብካዕቡ ሓሶትን ምጉብዕባዕን ጠቀን ክስታትን ከም ዝተዓወተትሉን – * ዝኣክል ግዜ ሂብካ ንግብረ ሽበራ ወያነ ንምዕጣቅ ዳግማይ ኩናት ንምብጋስ ዘክእል – * ቆዋሚ ምቁራጽ ተኩሲ * ብዘይ ደረት ምእታው ረዲኤት ኣብ ትግራይ * ናይ ኣምሓራን ዓፋርን ፉሉይ ሓይልታትን ከምኡ ውን ኤርትራ ሰራዊታ ንከተውጽእ ሽም ኤርትራ ከይተጠቅሰ ብናይ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ከም ዝተገልጸትን – ኣብ ሞንጎ ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ግብረ ሽበራ ወያነን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሓን እዚ ድማ ህላወ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘረጋገጸ ሰነድ ብምኳኑ ዓቢ ዓወትዩ ግን ኣብ ቅድሜና ዓቢ ብድሆ ኣሎና ክትብል ናይ ጽርጊያ ዓዋሉ መግለጺ ኣውጺኣ። እዚ ሽሙ ዘይተገልጸ – ላዕለዋይ ብዓል ስልጣን ተባሂሉ ዝተገልጸ ወኪል ህውከት ኣሜሪካ ኣብ ዘባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክል ሃመር ክከውን ከም ዝክእል ዝተፈላለያ ሜዲያታትን ይገልጹ። ብተወሳኪ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ እዚ መግለጺ ዘይሓላፍነታውን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ክካየድ ዝጸንሓ ኩናት ናይ ውክልና ኩናትን ዋንነቱ ናይ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ምኳኑ ዘነጸረዩ ክብሉ ይገልጹ። ኣሜሪካ ብሽም ናይ ወጻኢ ሓይልታት ክወጹ ብዝብል ብዘይንጹር ንኤርትራ ግዳይ ንምግባር ብጸቅጢ ኣብቲ ስምምዕ ክኣቱ ከም ዝተገብረን ብሕጋዊ ትርጉም ሕጋዊ ተቀባልነት ከም ዘይብሉን ኪኢላታት ሕጊ ይገልጹ። ኣብ ዝኮነ ይኩን ስምምዕ ወይ ውዕል ዘይኑጹር ዕፉን ብሽፉኑ ዝብሃል ውዕል ሕጋውነት ከም ዘይብሉ ብኑጹር ሕላወ ኤርትራ ዘረጋግጽ ብዘይ ምኳኑ ድማ ብመንጽር ሕጊ ተቀባልነት የብሉን ክብሉ እቶም ሰብ ሞያ ሕጊ የረዱኡ። • “ውዲታዊ ዘተ ሰላምን ተበጺሑ ዝተባህለ ውዕልን መጻኢ ዕድሉን” እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን -፥ኬኒያን ብሽም ዘተ ሰላም ዝተካየደን ዝተፈረመን ውዕል ጌና ከይተበገሰ ከምዝፈሸለ ብተረፍ መረፍ ጉጅለ ሽበራ ዘወጸ መግለጽን ጌታቸው ረዳ ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣነጺርዎ’ሎ። • “ድሮ ጉጅለ ሽበራ ወያነ” * ኣብቲ ውዕል ከም ዘይተሳተፈን ከም ዘይፈረመን. * ጉጅለ ሽበራ ወያነ ዕጥቂ ከም ዘይብሉን ዝፈትሖ ዕጥቂ ከም ዘየለ። * ስማዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ዘይፈርስ። * እንተ ተካኢሉ ነዚ ስምምዕ ንሕልሚ ዓባይ ትግራይ ንመቃለሲ ከም ዝጥቀሙሉ። * እዚ እንተ ዘይተካእለ ሕልምና ብኩናት ከነረጋግጾ ኢና ክብል ዘየሻሙ መልሲ ሂቡ’ሎ። • “መሰረታዊ ዕላማ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን” * ንፈደራል መንግስቲ ብውዕልን ቀይድታት ቀይድካ ብምሓዝ ንፉሉይ ሓይልታት ኣምሓርን ዓፋርን ካብ ትግራይ ከም ዝወጹ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፈደራል መጥቃዕቲ ምፍጻም። * በዚ ድማ ንከዳሚ ጭፍራ ወያነ ህይወት ምስኳዕ ኣብ ስልጣን ምምላስን ቀጻልነት ክድምናኡ ምርግጋጽ። * ኣብ ሞንጎ ሃገራትን ህዝብታትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝተበጽሓ ስምምዕ ሰላም ምዝራግ። * ኣብ ሞንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምትእምማን ምጥፋእን ኣብ ዳግማይ ግጭት ምሽማምን። * ንመንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምዕላውን ፓፓጋሎ ስርዓታት ምትካል። • “ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ የጽንዕ ቅልጽምና” ከምቲ ክብ ኢሉ ብኑጹር ተገሊጹ ዘሎ ንሕና ኤርትራዊያን ን80 ዓመታትን ስጋብ እዛ ስዓት ምስ ውዲት ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብ ምስ እኪትን ክድምናን ልክበጣን ጭፍራ ወያነ ኣኪሉ ዝተርፍ ናይ 47 ዓመት ሌላ ስለ ዘለና – ልዕሊ ዝኮነ ይኩን ግዜ ንቅሓትና ነበርክ መሳርዕንስ ውዳቤታትናን ነሓይል ዜናውን ህዝባዊ ዲፕሎማሲና ነበርክ መከተና ብልዑል ትኩርነት ንደርዕ። ወትሩ መከተ ቅድሚ ስዓት ሕላፍ ምኳኑ ኣይንዘንግዕ ኣብ መወዳእታ ንሓቂ ዝረትዕ ሓይሊ የለን። ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት ”ስንዳእ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን።”ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ። ም