ኣመሪካ

ኣመሪካ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝፈጠሮ ቊጠባዊ ተጽዕኖ

ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝፈጠሮ ቊጠባዊ ተጽዕኖ ንምፍዃስ፡ ሓያሎ ክፍላተ-ሃገር ኣመሪካ ዝወሰድኦ እገዳታት ናይ
ምፍዃስ ስጉምቲ፡ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ’ታ ሃገር ዝርአ ዘሎ ሓድሽ ለበዳ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ፡ ምምሕዳራት
ክፍላተ-ሃገር ካሊፎርንያን ኣሪዞናን፡ ገለ ካብ’ቲ ምፍዃስ ዳግማይ ክጸንዕ ኣዚዞም።
ኣብ’ተን ክፍላተ-ሃገር ተኸፊቱ ዝጸንሐ ባራት፡ ማእከላት ስፖርታዊ ምንቅስቓስ፡ ሲነማታትን ትካላት ለይታዊ ትልሂትን፡
ቀንዲ ጠንቂ ወሰኽ ለበዳ ኮይኑ ምህላዉ ብምጥቃስ፡ ካብ 30 ሰነ ክዕጾ’ዮም፡ እቶም ምምሕዳራት ትእዛዝ
ኣመሓላሊፎም ዘለዉ።
ኣብ ኣመሪካ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ናብ ኣስታት 2.6 ሚልዮን ክብ ኢሉ፣ ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ
126 ሽሕ በጺሑ ከምዘሎ’ዩ ዝሕበሩ።
ብተመሳሳሊ፡ መንግስቲ ብሪጣንያ፡ ኣብ ከተማ ሌስተር ንዘሎ ልዑል መጠን መልከፍቲ ንምቊጽጻር፡ ብ29 ሰነ ነታ
ከተማ ምሉእ ብምሉእ ብምኽርዳን፡ ጽኑዕ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታትን ናይ ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ቅጥዕታትን ኣጽኒዑ
ከምዘሎ ተፈሊጡ።
ብመሰረት ጸብጻባት ጥዕና፡ ኣብ ዝሓለፈ ሸውዓተ መዓልታት፡ መጠን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ከተማ ሌስተር 135 ካብ
1000 ሰባት ምብባሩ’ዩ ዝሕበር።
መንግስቲ ብሪጣንያ፡ ካብ 23 መጋቢት ጀሚሩ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቊጽጻር ዜጋታት ካብ ኣባይቶም ከይወጹን
ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ከተግብሩን ዘገድድ ጽኑዕ ሕጊ ኣውጺኡ’ኳ እንተጸንሐ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ግና
ንመብዛሕትኡ ኣፋዂስዎ ከምዘሎ ይፍለጥ።