ኣመሪካ፡ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ እገዳ ክተጽንዕ ከምእትኽእል ኣጠንቂቓ።

ኣመሪካ፡ ብጉዳይ ሽመተ S-400 ዝተሰምየ ጸረ-ሚሳይል ሩስያ፡ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ እገዳ ክተጽንዕ ከምእትኽእል
ኣጠንቂቓ።
እዚ መጠንቀቕታ’ዚ፡ ቱርኪ ቀዳማይ ገጽ ናይ’ቲ ዘመናዊ ኣጽዋር ኣብ 2019 ከምእተረከበቶ፡ ዝተረፈ ድማ ኣብ’ዚ
ዓመት’ዚ ክተስዕቦ ኣብ እትቀራረበሉ ዘላ እዋን’ዩ ዝመጻ ዘሎ።
ዕላማ ሽመተ ናይ’ቲ ኣጽዋር፡ ዓቕሚ ምክልኻላ ንምጕልባት ምዃኑ እትገልጽ ቱርኪ፡ ካብ ኣመሪካ ንዝቐርበላ ዘሎ
መጠንቀቕታን ጻውዒትን ነጺጋቶ’ላ።
በቲ ስጕምቲ ዝነደረት ኣመሪካ፡ ንቱርኪ ክትሸጠላ ወጢና ዝነበረት ዘመናውያን ናይ ውግእ ነፈርቲ ከምዘቋረጸቶ
ይዝከር።
እቲ ጸረ-ሚሳይል፡ ልዕሊ 400 ኪሎ-ሜተር ርሒቑ ንዘሎ ዒላማታት ከበርዕን ዝኽእል ብምዃኑ፡ ንረብሓታት ኣመሪካ
ብኣሉታ ክጸሉ ከምዝኽእል’ዩ ዝእመት።
ኣመሪካ፡ ኣቐዲመን ንጸረ-ሚሳይል S-400 ኣብ ልዕሊ ዝወነና ቻይናን ህንዲን እገዳ ከምዘጽደቐት፡ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ኣመሪካ፡ ካብ ሩስያ ኣጽዋር ኣብ ልዕሊ ዝሸመታ ሃገራት እገዳ ክተጽድቕ ምዃና’ያ ብቐጻሊ ክተጠንቅቕ ጸኒሓ።

ሸመተን ምምዕባልን ኣጽዋር፡ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ዛዪዱ ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ማዕረ-ማዕሪኡ ጸጥታዊ ስግኣት
ከምዝዓበየ ይግለጽ።