ዛንታ ስእሊ

ኢንግሊዛዊ ወተሃደር ሆረስ ግረስሊ፡ ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም

ኢንግሊዛዊ ወተሃደር ሆረስ ግረስሊ፡ ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ኣብ 1940’ዩ ብሰራዊት ጀርመን ተማሪኹ። ንሱ፡ ካብ’ቲ መዳጎኒ ምሩኻት ዝነበረ መዓስከር፡ 200 ግዜ ናይ ምህዳም ፈተናታት ኣካይዱ። ነታ ኣብ’ቲ መዳጎኒ ተላልዩ ዘፍቀራ ጀርመናዊት ጎርዞ ንምርኣይ። ንዛንታ ግረስሊ ዝሰምዐ ላዕለዋይ ሓላፊ ሰራዊት ናዚ ዝነበረ ሄንሪክ ሂምለር፡ ናብ’ቲ መዓስከር ብምብጻሕ፡ ምስኡ ተራኸበ። ግረስሊ ከኣ ካብ’ቶም ቀዳሞት ዝተፈትሑ ምሩኻት ኲናት ነበረ።