ኢትዮጵያ፡ ግብጺን ሱዳንን፡ ብጉዳይ ዲጋ ተሃድሶ ከምእተረዳድኣ ተገሊጹ።

ኢትዮጵያ፡ ግብጺን ሱዳንን፡ ብጉዳይ ዲጋ ተሃድሶ ኣብ መንጎአን ንዝተፈጥረ ዘይምቅዳው ብሰላማዊ
መንገዲ ንምፍታሕ ከምእተረዳድኣ ይግለጽ ኣሎ።
መራሕቲ’ተን ሃገራት ብመንጐኝነት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ’ዚ ሳልስቲ’ዚ ኣብ ዘካየድዎ ማንዛዊ
ርክብ፡ ኣብ ቀረባ ሳምንታት ስሉሳዊ ስምምዕ ክኽትሙ ኣብ ምርድዳእ ከምዝበጽሑ ተፈሊጡ።
እቶም መራሕቲ፡ ኢትዮጵያ ብዘይስምምዕ ሰለስቲአን ሃገራት ነቲ ዲጋ ክትመልኦ ከምዘይብላ
ከምእተረዳድኡ’ዩ ዝቃላሕ ዘሎ።
እዚ ሓድሽ ምርድዳእ፡ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብጺን ተፈጢሩ ንዝጸንሐ ምስሕሓብ ከህደኦ
ከምዝኽእል ይእመት።
ኢትዮጵያ፡ ነቲ ልዕሊ 70 ሚእታዊት መስርሕ ህንጸቱ ተዛዚሙ ዘሎ ዲጋ፡ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ
ክትመልኦ ከምእትጅምር’ያ ክተገልጽ ጸኒሓ።
ነቲ መደብ ዝተቓወመት ግብጺ፡ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ’ቲ ጉዳይ ጣልቃ ክኣቱ
ጸዊዓ’ያ።
ዲጋ ተሃድሶ ጉዳይ ኣፍሪቃ’ምበር ጉዳይ ሕቡራት ሃገራት ከምዘይኮነ ዝሓበረት ኢትዮጵያ ግና፡ ባይቶ
ጸጥታ ኢዱ ከእቱ ድሌት ከምዘይብላ ኣፍሊጣ’ላ።
ብልዕሊ ኣርባዕተ ቢልዮን ዶላር ዝህነጽ ዘሎ ዲጋ ተሃድሶ፡ ምስ ተዛዘመ 6,450 ሜጋ-ዋት ሓይሊ
ኤለክትሪክ ከመንጩ ከምዝኽእል፡ ክኢላታት ይገልጹ።
በዚ ድማ፡ እቲ ፕሮጀክት፡ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንሓያሎ ጐረባብቲ ሃገራት ሕጽረት ጸዓት ኤለክትሪክ
ከቃልል ከምዝኽእል ይእመት።