ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ኤርትራ ዝገርም መግለጺ ሂቦም ኣለዉ

ሰላም ደቂ ኤረይ ብተገዳስነት ሼር ንግበሮ፡ ትማሊ ምሸት እቲ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ኣክቲቪስት ናይ ሚድያ ሱሌማን ዓብደላ

ኣብ ገጻት ፌስቡክ ነዚ ኣብ ታሕቲ ኣሰኒየዮ ዘለኹ ጽሑፍ ጽሒፎ ፣ ክምዚ ድማ ኢሉ፤ “ኤርትራ ወትሩ ሓፍቲ ሃገር ኢትዮጵያ እያ። ብእምነት፡ ብቋንቋን ሰብኣውነትን ሓባራዊ መንነት፡ ባህሊ፡ ቁጠባን ጂኦፖለቲክን እንካፈል እህዛብ ኢና። ኣብ ጸልማት፡ ሰሜን ንዓናን ዕርቃንና ኣውጺኡ ምስ ጠለመና፡ ሓቢርና ኢና ጸኒሕና። ብኤርትራ ተኸዲንና፡ ዲፕሎማሰኛታታ ንኢትዮጵያ ድምጺ ኮይኖማ፡ ልክዕ ከማና። ወትሩ ካልኣይ ዓድና ክትከወን’ያ፣ ዓዲ ትብዓት እምበር፡ ናይ ባዕዳውያን ወተሃደራዊ መዓስከር ኣይክትከውኒን’ያ፡ ክንድግፋ ኢና። ካብ ምፍታን ኣይክንሕለልን ኢና።”ምንጪ ሓበሬታ፡ ካብ ወግዓውያን ገጻት ”Yousuf Boulisi”፡ ቅድሚ ሰብና እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ፡ነታ ኣብ ላዓሊ ዘላ Follow ትብል ጽቐጡ።ንዝወጸ ሓበሬታ ሼር ምግባር ኣይንሕመቕ።