ኢራን፡ ምስ ኣመሪካ

ኢራን፡ ምስ ኣመሪካ ክትዝቲ ከምእትእኽል ኣሚታ።

ኣመሪካ፡ ካብ ኒኵሌሳዊ ስምምዕ ኢራን ክትስሕብ ናይ ዝወሰደቶ ስጕምቲ እቕሬታ ምስ እትሓትት፡ ሃገሩ ንዘተ ቅርብቲ
ከምእትኸውን፡ ፕረዚደንት ኢራን ሓሰን ሩሓኒ ገሊጹ።
ብዘይካ’ዚ፡ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ’ቲ ስምምዕ ድሕሪ ምስሓቡ ኣብ ልዕሊ ኢራን ናይ ዘጽደቖ
እገዳታት ካሕሳ ምስ ዝኸፍል፡ ንዘተ ጥጡሕ ባይታ ከምዝፍጠር፡ ፕረዚደንት ሩሓኒ ኣፍሊጡ።
እንተኾነ ግና፡ ኣመሪካ ነዚ ሓድሽ መግለጺ ኢራን ኣመልኪታ ዛጊት ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሃበትን ዘላ።
ኢራን፡ ኣብ ልዕሊኣ ዝጸንዐ እገዳ ከይተላዕለ፡ ምስ ኣመሪካ ክትዝቲ ቅርብቲ ከምዘይትኸውን’ያ ክተገልጽ ጸኒሓ።
ኣብ 2015 ኣብ መንጎ ኢራንን ሽዱሽተ ሓያላን ሃገራት ዓለምን ዝተፈረመ ስምምዕ፡ ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸኒዑ ዘሎ እገዳ
ክለዓል ዝብል ነጥቢ ከምዝርከቦ ይፍለጥ።
ይኹን’ምበር፡ እቲ ስምምዕ ምስ ሃገራዊ ረብሓኡ ከምዘይቃዶ ዝገለጸ ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ፡ ኣብ መፋርቕ
2018 ከምዝሰሓበ፡ ጸብጻባት ይገልጹ።
ከም ሳዕቤኑ፡ ኒኵሌሳዊ ቅልውላው ኢራን ብሰላማዊ መንገዲ ንምዕራፉ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕሪታት ከምእተዓናቐፈ
ይፍለጥ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኩሉመዳያዊ ዘይምቅዳው ክልቲአን ሃገራት ዝኸፍአ ኣንፈት ሒዙ ከምዘሎ፡ ጸብጻባት ይጠቕሱ።