ንወተሃደራዊ መዓስከር ሰራዊት ሶርያ ዒላማ ዝገበረ ደብዳብ ነፈርቲ ተኻዪዱ።

ንወተሃደራዊ መዓስከር ሰራዊት ሶርያ ዒላማ ዝገበረ ደብዳብ ነፈርቲ ተኻዪዱ።
በቲ ምስ ዒራቕ ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዝተፈጸመ ደብዳብ፡ ብውሕዱ ሸውዓተ ሰባት ከምእተቐትሉን ዛጊት ቍጽሮም ዘይተነጸረ
ከምዝቘሰሉን፡ ሰብ-መዚ ሶርያ ሓቢሮም።
እቲ መጥቃዕቲ፡ ብመን ከምእተኻየደ’ኳ እንተዘይተነጸረ፡ ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ሶርያ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲታት ክተካይድ
ዝጸንሐት እስራኤል ዝሃንደሰቶ ክኸውን ከምዝኽእል ግምታት ኣሎ።
በዚ ድማ፡ እቲ ፍጻሜ፡ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምትፍናን መሊሱ ከኽርሮ ከምዝኽእል፡ ናይ ቀረባ
ተዓዘብቲ ይገልጹ።