ንብሪጣንያን ኢንዶኔዥያን ዘሰሓሕብ ዘሎ ተቓዋሚ ዉልቀ-ሰብ

ንብሪጣንያን ኢንዶኔዥያን ዘሰሓሕብ ዘሎ ተቓዋሚ ዉልቀ-ሰብ

ብስደት ኣብ ኦክስፎርድ ዝነብር በኒ
ወንዳ ዝተባህለ ተቓዋሚ ዉልቀ-ሰብ፡ ኣካል
ደሴት ኒውጊኒ ዝኾነት ምዕራብ ፓፑዋ
ኒውጊኒ ካብ ኢንዶኔዥያ ተነጺላ ናጻ
ሃገር ንኽትከዉን ዝጠልብ ዲፕሎማሲያዊ
ጎስጓስ ከካይድ ድሕሪ ምጅማሩ ብሪጣንያን
ኢንዶኔዥያን ናብ ወጥሪ ገጸን የምርሓ
ምህላወን ተገሊጹ።
እቲ ወዲ 38 ዓመት መንእሰይ ካብ
ዝሓለፈ 2005 ኣትሒዙ ኣብታ ከተማ
ክነብርን ክሰርሕን ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ
ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ወግዓዊ ቤትጽሕፈት ከፊቱ።
ብኡ ንብኡ ብዙሓት ሰዓብቲ ብምጥራይ
ከኣ ነበርቲ’ታ ደሴት ካብ ኢንዶኔዥያ
ንኽንጸሉ ዝቕስቅስ ሓያል ዜናዉን
ዲፕሎማስያዊን ዘመተታት ከካይድ
ጀሚሩ። ብዙሕ ከይደንጎየ ጎደናታት ጃካርታ
ብናዕበኛታት ክናወጽ ተራእዩ። ብድሕሪ’ዚ
ኣዘዝቲ ሰራዊት’ታ ሃገር ኣብ ልዕሊ’ቲ
“ሰራም!” ዝበልዎ ዉልቀ-ሰብ ዘየዳግም
ስጉምቲ ክውሰድ ንመራሒ’ታ ሃገር
ፕረዚደንት ሱሲሎ ባምባንግ ተደጋጋሚ
ጻዉዒት ኣቕሪቦም።
ፖለቲከኛታት’ታ ሃገር’ውን ብግዴኦም፡
ሎንደን ንኢንዶኔዥያ ክትገማምዕ ትሕልን
ከምዘላ ብምምልካት ፕረዚደንት ባምባንግ
ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ ሃገሮምን
ብሪጣንያን ዝተኸተመ ናይ 7.5 ቢልዮን
ፓወንድ ወፍሪ ዕደና ባህርያዊ ጋዝ ክስርዞ
ጻዉዒት የቕርቡ ኣለዉ።
ድሮ’ውን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ’ታ
ሃገር ንኣንበሳድር ብሪጣንያ ጸዊዑ ስምዕታ
ብምቕራብ ግብረ-መልሲ ክህበሉ ጀሚሩ
ኣሎ።
ብማዕድናትን ነዳዲን ኣዝያ ሃብታም
ምዃና ዝንገረላ ምዕራብ ፓፑዋ፡ ኣብ
1969 ብመንጎኝነት ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ድሕሪ ዝተኻየደ ረፈረንደም ኣካል
ልኡላዊ ግዝኣት ኢንዶኔዥያ ክትከዉን
ከምዝኻኣለት ይሕበር። እንተኾነ እቲ ኣብ
ብሪጣንያ ኮይኑ ናይ ምንጻል ሕቶ ዘለዓዕል
ዘሎ ዉልቀ-ሰብ፡ እቲ ኣብቲ እዋን ዝተኻየደ
ረፈረንደም ካብ ህዝቢ’ታ ደሴት እቲ ዝበዝሕ
ከምዘየድመጸሉ’ዩ ዝምጉት።