ናይ ሞት መጠቀቕታ ዝተዋህባ

ናይ ሞት መጠንቀቕታ ዝተዋህባ ስነ ጥበበኛ ስዋራ ባስከር፡ ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ከም ዘላ’ያ ትሕብር። እዛ ፍልጥቲ ተዋሳኢት፡ ኣብ ፈለማ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሰነ ኣብ ኣፈፌት መንበሪ ገዛኣ ተደርቢያ ዝጸንሐት ዕሽግቲ ደብዳቤ ድሕሪ ምርካባ’ያ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነት ክትወድቕ ዝተገደደት። እዛ ስዋራ ባስከር ዝተባህለት ስነ ጥበባዊት እዚ ናይ ሞት መጠንቐቕታ ዝበጽሓ ዘሎ ናይ ፈለማ  ከም ዘይኮነት እዩ ዝግለጽ። ምኽንያቱ ኣቐዲሙ ሓደ ካብ ህቡባት ተዋሳእቲ ቦሊዉድ ዝኾነ ሳልማን ካሃን እውን ተመሳሳሊ ናይ ሞት መጥንቐቕታ ከም ዝበጽሖ ብማዕከናት ዜና ህንዲ ተቓሊሑ ነይሩ። ትሕዝቶ ናይቲ ናብ ስዋራ ባስከር ዝበጽሐ ብኢድ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ብቐጥታ ንህይወታን መነባብሮኦን ዝጸሉ ኮይኑ ብምቕራቡ ድማ ልዕሊ ኩሉ ነዛ ህንዳዊት ሰነ- ጥበበኛ ከቢድ ሻቕሎት ፈጢሩላ ከም ዘሎ ትሕብር። ብዛዕባ’ቲ ገጢሙዋ ዘሎ ሻቕሎት ናብ መደበር ፖሊስ ኣመልኪታ ከምዘላ ትገልጽ። ድሕሪዚ ሓበሬታ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ብሕቡእ ዝቐርብ ዘሎ መጠንቀቕታታት ደው ክብል ብምጽዋዕ፡ ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣረዲኡ። እቲ ካብ ውልቀ-ሰብ ይኹን ጉጅለ መንነቱ ዘይተነጸረ ናይ ሞት መጠንቀቕታ ኣብ መወዳእታ ፌርማ ኣንቢሩ ዝተዛዘመ ምዃኑ እቲ ምንጪ ወሲኹ ኣረዲኡ። ፈጸምቱ ንምፍላጥ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ እውን ገና ኣብ መዓልቦኡ ከምዘይበጽሐ ብምምልካት፡ ኣብ ጽዑቕ ክትትል ከምዝርከብ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣነጺሩ። ስዋራ ነዚ መጠንቀቕታ ክበጽሓ ዝኸኣለ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ከም ስነ-ጥበባዊት መጠን ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ህንዲ ንምግምማዕ ዝድርኹ ሰፊሕ ማሕበረ-ፖለቲካዊ ጎስጓሳት ከተካይድ ከም ዝጸንሐት ዝሕብሩ ኣሰራት ክርከባ ከምዝተካእለ እዮም ብርከት ዝበሉ ውልቀ-ሰባት ዝገልጹ። ስዋራ፡ ኣብ 2017 ከምኡ እውን ኣብ 2019 ብተኸታታሊ ነቲ ምስ ሞት ማህተማ ጋንዲ ተታሓሒዙ ኣብ 1948 ዝተኸሰን ኢድ ከም ዘለዎ ብሰፊሑ ዝዝረበሉን ሳቫንካር ኣመልኪታ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕሪ ዝለጠፈቶ ሓበሬታ ድማ ብፍሉይ፡ ሓደ ካብቲ ቐንዲ መበገሲ እዚ ናይ ሞት መጠንቀቕታ ክኸከውን ከም ዝኽእል ይግመት። ስዋራ፡ ዘስፈረቶ ጽሑፍ ምስ’ዚ ፖለቲከኛ ምትእስሳር ዘለዎ ኮይኑ ብምጽንሑ፡ ካብ ከምዚ ተግባር እንተዘይተሓይባ ዝመጽእ ሳዕቤን ቀሊል ክኸውን ከምዘይክእል እዮም ምንጭታት ህንዲ ዝግምቱ።