ሪፓብሊክ ኮንጎ

ናብ ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝለኣኽ ደገፍ ኣብ መዓላኡ ከምዘይውዕል ተገሊጹ።

ዝዓበየ ክፋል’ቲ ናብ ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝለኣኽ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ደገፍ ከምዝጠፋፋእ፡ ካብ’ታ ሃገር
ዝለሓኸ ሓበሬታ ኣመልኪቱ።
ኣብታ ሃገር፡ ብሰንኪ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ኣብ ማሕበረ-ቍጠባዊ ጸገማት ወዲቑ ንዘሎ ህዝቢ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዓመታዊ
ካብ ዝለኣኽ ሚልዮናት ዶላር፡ እቲ ዝዓበየ ክፋሉ ብሰበ-ስልጣን’ታ ሃገር ከምዝዝመት’ዩ ዝቃላሕ ዘሎ።
ነቲ ጸጥታዊ ጸገማት ንምህዳእ ኣብ ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ተዋፊሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት
ሃገራት’ውን፡ ኣብ ምጥፍፋእ’ቲ ገንዘብ ኢድ ከይሃለዎ ከምዘይተርፍ፡ ምስ ኩነታት’ቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት
ይጠቕሱ።
ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፡ ዝዓበየ ቍጽሪ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ተዋፊሩለን ካብ ዘለዋ ሃገራት ዓለም
ምዃና ይግለጽ።
እንተኾነ ግና፡ እቲ ሰራዊት ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ’ታ ሃገር ኣብ ምውሓስ ዛጊት ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከምዘይገበረ፡ ጸብጻባት
ይሕብሩ።
ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው፡ ጠንቂ ምግዳድ ጸጥታዊ ቅልውላው ብዙሓት ሃገራት ይኸውን ከምዘሎ፡ ክግለጽ
ጸኒሑ’ዩ።