ናብ ሞባይላት ዝዓለመ መጥቃዕቲ ቫይረስ ይውስኽ

ኣብ ተንቀሳቐስቲ ቴለፎናት ዝዓለመ መጥቃዕቲ ሳይበር ብተዓጻጻፊ ይውስኽ ከምዘሎ ንዕኡ ዝከታተል ናይ ጸጥታ ኩባንያ ኣጠንቂቑ። እቲ ኩባንያ ነቲ ተርእዮ ኣንጻር ሞባይል ዝቕልቀል ዘሎ ማዕበላዊ ነውጺ’ዩ ክብል ገሊጹዎ ኣሎ። እቲ እከይ ሶፍትወየር ፕሮግራማት ተጠቒምካ ተንቀሳቐስቲ ቴለፎናት ናይ ምዕናው ተግባር፡ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ገኒኑ ከምዘሎን ብሰንኩ ብዙሕ ክሳራታት ይስዕብ ምህላዉን ተፈሊጡ። ጸብጻባት ከምዘመልክቱዎ፡ ኣብ 2013 ኣንጻር ሞባይል ዝዓዩ ኣስታት 100 ሽሕ ሓደስቲ ቫይረስ ሞባይል ተለልዮም ነይሮም። እዚ ኣሃዝ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበር ዓመት ክነጻጸር ከሎ ብልዕሊ ክልተ ዕጽፊ ዝዛይድ ከምዝዀነ’ዩ ዝግለጽ። ይኹን’ምበር፡ ካብ ሓደ ጥሪ 2014 ክሳብ ሕጂ ጥራይ፡ ልዕሊ 143 ሽሕ ቫይረስ ሞባይል ተለልዮም ብምህላዎም፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሞባይላት ዝርአ ዘሎ ስግኣታት ኣብኢሱዎ ከምዘሎ እቲ ኩባንያ ኣረዲኡ። ዝበዝሕ ናይቲ ዝስራሕ ዘሎ ቫይረስ ሞባይል ካብ ናይ ባንክታት ሕሳብ ገንዘብ ንምስራቕ ዝዓለመ ምዃኑ እቲ ኩባንያ ይሕብር። ስለዚ፡ ዝምልከቶም ወገናት ነዚ ብተዓጻጻፊ ናህሪ እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎመጥቃዕቲ ሳይበር፡ ቅልጡፍ ስጉምቲ እንተዘይወሲዶም፡ ኣብ ተጠቓምነት ሞባይል ክፈጥሮ ዝኽእል ጸገማት ቀሊል ከምዘይከውን ከኣ እቲ ኩባንያ ተሪር መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ። ልዕሊ 91 ሚእታዊት ናይቲ ዝፈሪ ዘሎ ቫይሪስ ሞባይላት፡ ናብተን ኣንድሮይድ ፎፍትዌር ፕሮግራም ዘለወን ውሩያት ተንቀሳቐስቲ ቴለፎናት ዝዓለመ ምዃኑ’ዩ ዝግለጽ። “ኣንድሮይድ ፕሮግራም ዘለወን ሞባይላት ልዕሊ’ተን ኣይ. ፕሮግራም ዘለወን ሞባይላት ዝጥቅዓ ዘለዋ’የን። ይኹን’ምበር ሞባይል ኣፕል’ውን ግዳይ መጥቃዕቲ ሳይበር ይዀና ኣለዋ’’ ይብል እቲ ኩባንያ ኣብ መግለጺኡ። ሩስያ ካብቲ ዘጋጥም ዘሎ መጥቃዕቲ ሳይበር እቲ 40 ሚእታዊ ኣብ ልዕሊኣ ይፍጸም ከምዘሎ’ያ ትወቅስ። ህንዲ ድማ ብሸሞንተ ሚእታዊት ናይቲ መጥቃዕቲ ግዳይ ብምዃን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ። ከምኡ’ውን ቬትናም ብሰለስተ ሚእታዊት፡ ዩክረይን ድማ ብኣርባዕተ ሚእታዊት ግዳይ ናይቲ መጥቃዕቲ ኰይነን ኣለዋ። እቲ ናይ ጸጥታ ኩባንያ ኣብ መወዳእታ፡ ተጠቀምቲ ሞባይል ውሕስነት ሞባይላቶም ብግቡእ ክከታተሉን ብመገዲ ኢንተርነት ንሞባይላቶም ፕሮግራማት ክጽዕንወን ምስ ዝደሉዩ ድማ ካብ እሙናት ምንጪታት ጥራይ ክጥቀሙን ኣዘኻኺሮም ኣለዉ። ትሮጃን ብዝብል ስም ዝጽዋዕ ፕሮግራም እቲ ንባክታት ዘጥቅዕ ዘሎ ቀንድን ህቡብን ቫይረስ ኰይኑ፡ ኣብ 2014 ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሞባይላት ዝምታን ዕንወትን ከኸትል ከምዝኽእል እቲ ኩባንያ ኣጠንቂቑ።
ኦ.
ኤስ (iOS)