ፈሪሓ ዓሊ

ተግባራት ፈሪሓ ዓሊ ንብዙሓት የቆጥዕ

ፈሪሓ ዓሊ ዝተባህለት ግብጻዊት ጎርዞ፡ ናብ ቤት ፍርዲ ስድራ-ቤት ከተማ ካይሮ
ሓደ ኣገራሚ ናይ ፍትሕ ጥርዓን ኣቕሪባ። ንሳ ኣብ ጥርዓና፡ ምስ በዓል-ቤታ ኣሕመድ
መስዑድ ንሰለስተ ኣዋርሕ ጥራይ ዝቐጸለ ሓዳር ከም ዝነበሮም፡ እንተኾነ ንሱ ዘይግደስ
ኣረሜን ምዃኑ ከሲሳ።
እቲ ዘገርም ኣሕመድ ኣዝዩ ህርኩት ሰራሕተኛን ፈቃር በዓል-ቤትን’ዩ። ኣብ ልዕሊ
በዓልቲ-ቤቱ ዘለዎ ፍቕሪ ንምግላጽ ድማ ህያባት ኣብ ምሃብ ድሕር ዘይብል’ዩ።
ኣብ መበል 25 ዓመት ልደታ ኣብ ሓደ ሆቴል፡ ፈተውትን መቕርብን ንምዕዳም
ግሩም ዝኾነ ጽምብል’ኳ እንተኣዳለወ፡ እዚ ንፈሪሓ ከሐጉሳ ኣይከኣለን። እቲ ጽምብል
ከይተዛዘመ ድማ “ፍትሓኒ” ክትብሎ ጀመረት።
ፈሪሓ “በዓል ቤተይ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፍቕሩ ኣይገልጸለይን’ዩ።”
ብምባል’ያ እትኸስስ። ኣስዒባ ድማ “ስእለይን ስእሊ ወላዲተይን ምስ ዘርጋሕኩ
“ላይክ” ይኹን ዝኾነ ኮመንት ኣይጸሓፈለይን። ስእልታት መርዓና ምስ ዘርጋሕኩ’ውን
ብተመሳሳሊ። ኣብ’ቲ ናቱ ፕሮፋይል ዝኾነ ስእሊ ኣይሰቐለን። እቲ ዝኸፍአ ኣብ
መበል 25 ዓመት ልደተይ “እንቋዕ ኣሐጎሰኪ” ዝብል ጽሑፍ ኣይጸሓፈለይን። እዚ
ኣብ ልዕለይ ዝፍጽሞ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ እገዳን ሸለልትነት ሓዳርን’ዩ። ሰባት ኣብ
ልዕለይ ዘለዎ ፍቕሪ ብኸመይ ክፈልጡ’ዮም” ብምባል’ያ፡ እቲ ንፍትሕ ዝደፋፍኣ ዘሎ
ጠንቂ እትገልጽ።
ኣሕመድ፡ ኣፉ ካብ ምርምጣጥ ሓሊፉ ዝኾነ ርእይቶ ኣይሃበን ዘሎ። ብዙሓት
ወገናት ግን ንተግባራት ፈሪሓ፡ “ስድነት’ዩ” ብምባል ይገልጹዎ ኣለዉ።