23 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከምእተለኽፉ ተረጋጊጹ።

ብ26 ሰነ ኣብ ዝተገብረ ሰፊሕ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 23 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከምእተለኽፉ ተረጋጊጹ።

ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ብብዝሒ ካብ ሱዳን ንዝኣተዉ፡ ኣብ ከባቢ ኣዲባራ ኣብ ዝርከብ ማእከላት ውሸባ፡ ብ26 ሰነ
ንቐዳማይ ጉጅለ ኣብ ዝተገብረ ሰፊሕ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 23 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከምእተለኽፉ ተረጋጊጹ።
ምንቅስቓስ ህዝቢ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ተኣጊዱ’ኳ እንተሎ፡ ፍኑው ዋሕዚ ዜጋታት ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ፡
ሱዳን፡ ጅቡቲን የመንን ብመሬትን ባሕርን ግና ቀጻሊ’ዩ ዘሎ። ዛጊት፡ እቲ ቊጽሪ 9,163 በጺሑ’ሎ።
እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ካብ’ቶም ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ
ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ 14 ሓውዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም ኣለዉ።

ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 167 በጺሑ’ሎ። 53 ካብ’ዚኦም
ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ 114 ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ ሚኒስትሪ
ጥዕና ሓቢሩ።