እግሪ ፈረስ እንታይ ትፈልጡ

ብዛዕባ እግሪ ፈረስ እንታይ ትፈልጡ?

ፈረስ ኣብ ሰዓት 50 ክሎ ሜተር ክጋልብ ይኽእል እዩ። ከምኡ ምግባር ከቢድ ጕልበት ዘድልዮ እኳ እንተ ዀነ፡ እቲ ፈረስ ዘውጽኦ ጕልበት ግና ብተዛማዲ ሒደት እዩ። እዝ ኸመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል፧ እቲ ምስጢር፡ ኣብ እግሪ እቲ ፈረስ እዩ ዘሎ። ፈረስ ክጋልብ ከሎ እንታይ ከም ዝኸውን እስከ ንርአ። እቲ ልክዕ ከም ላስቲክ ዝምጠጥ ጭዋዳን ጅማትን እቲ ፈረስ፡ ኣእጋር እቲ ፈረስ ኣብ መሬት ክረግጽ ከሎ፡ ሓይሊ ይእክብ፣ እቲ ፈረስ ብዝያዳ ንቕድሚት ምእንቲ ኺጋልብ ድማ፡ እቲ ጅማት መሊሱ ልክዕ ከም ሞላ ይነጥር። ኣብ ርእሲኡ እውን፡ ፈረስ ክጋልብ ከሎ፡ ኣብ ኣእጋሩ ብልዑል መጠን ተዘዝታ ይስምዖ እዩ፣ እዝ ኸኣ ንጅማቱ ኺጐድኦ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር፡ እቲ ኣብ ኣእጋሩ ዘሎ ጭዋዳ ነቲ ተዘዝታ ኸም ዘይወጽእ ይገብሮ። ተመራመርቲ ንኣእጋር ፈረስ፡ “ኣዝዩ ፍሉይ ንድፊ ጭዋዳን ጅማትን” ኢሎም እዮም ዝጽውዕዎ፣ እዝ ኸኣ ንፈረስ፡ ቅልጣፈን ብርታዐን እዩ ዝውስኸሉ። መሃንድሳት ነቲ እግሪ ፈረስ እተነድፈሉ መገዲ ብምቕዳሕ፡ ኣርባዕተ ኣእጋር ዘለዎ ሮቦት ክሰርሑ ይፍትኑ ኣለዉ። ይኹን እምበር፡ ኣብ ትካል ተክኖሎጂ ማሳቹሰትስ ዝርከብ ኣብ ተፈጥሮ ተመርኲሱ ሮቦት ዝሰርሕ ቤተ ምከራ ኸም ዝገለጾ፡ እቲ እግሪ ፈረስ እተነድፈሉ መገዲ ኣዝዩ እተሓላለኸ ስለ ዝዀነ፡ ነዝ ኣብ ግዘና ዘሎ ናውትን ናይ ምህንድስና ፍልጠትን ተጠቒምካ ኽትቀድሖ ኸቢድ እዩ።