ባጫ ደቤሌ ብዛዕባ ኤርትራ ዝገርም መግለጺ ሂቡ

ብመጀመሪያ መዘካከሪ ንኩልኩም ሕቡናት” ብቀጻሊ ንገብሮ ትገብርዎ መከተ – ንምድዋን ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ዝግበር ውዲት ምቅላዕን እቲ ሓቂ ንምግላጽን ምኳኑ ተረዲኢና ንከም’ዚ ዓይነት ሓቂ ሼር ኣብ ምግባር ፉጹም ክንሓምቅን ክንስልኪይን ኣይግባእን። ናብ’ቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ክመልሰኩም ኣምባሳደር ፈደራላዊት ሪፓፕሊክ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገረ ኬኒያ ኣባሳደር ባጫ ደበሌ ንስምምዕ ሰላም ደቡብ ኣፍሪቃን ኬኒያን ኣመልኪቱ ብማንዛ ወይ ብዙም ኣብ ዝተካየደ ኣኬባ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ። ንዘሎ ምዕባሌታት እቲ ስምምዕ ድሕሪ ምግላጹ ሓይልታት ምክልካል ኤርትራ ንስምምዕ ሰላም ንምዝራግ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቅትለትን ዓመጽን ይፍጽም ኣሎ ንዝብል ዝዝርጋሕ ዘሎ ውጹኡ ሓሶት ምኳኑ ከረጋግጸልኩም እደሊ ድሕሪ ምባሉ እዚ ዘመተ ጸለመ – ናይቶም በዚ ክንዕወት ንክእል ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ሙኳኑን – እቲ ሓቂ ሓይልታት ምክልካል ኤርትራ ድሕሪ መጥቃዕቲ ሰሜን እዚ ንዝተከፍተ ሃጓፍ – ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምላእን ንዝኮነ ክመጽእ ዝክእል ስግኣት ንምክልካል ዝሓዞ – ኣብ ዶብ ዝርከብ ቦታታት እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዝፍጽሞ ዘሎ ዝኮነ ይኩን ገበን ከም ዘየለ ኣረጋጊጸ ክነግረኩም ይደሊ ድሕሪ ምባሉ – ብመሰረት ስምምዕ ጭፍራ ዕጥቁ ኣብ ዝፈትሓሉን ማዕረ ማዕሪኡ – ሓይልታት ምክልካል ፌደራል ኣብ ዝግቡኦ ዶብ ቦቱኡ ምስ ሓዘ – ሓይልታት ምክልካል ኤርትራ ኣብ መስመር ዶቡ ከም ዝሕዝ – ምስ ላዕለዋይ መሪሒነት ኤርትራ ዝተረዳዳእናሉን ኣብዚ ድማ ዝኮነ ኣፈላላይ የብልናን ክብል ገሊጹ። ሰራዊት ኤርትራ ቀቲሉ ዓሚጹ ዘሚቱ ዝብል ዝዝርጋሕ ዘሎ ወረ ፉጹም ሓሶትዩ ኣብ ንሕና ንቆጻጸሮን ዘይንቆጻጸሮን ዝፍጸም ኩሉ ኡኩል ሓበሬታ ኣለና ሓይልታት ምክልካል ኤርትራ ዝፍጽሞ ዝኮነ ይኩን ገበን የለን ኢሉ። ጅግና ሓይልታት ምክልካል ኤርትራ ብዜካ ብልዑል ወተሃደራዊ ባህልን ስነ ምግባርን ብልዑል ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝምራሕን ዝእለን ይፍለጥ። ንሓቂ ዝረትዕ ሓይሊ የለን ዝብልኩም ከምዚ’ዩ።ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት Aklilu Abraham ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።