ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ

ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ፡ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ከምዝኽእል ይእመት ኣሎ።

ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ፡ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ከምዝኽእል ይእመት ኣሎ።
ነቲ ጉዳይ ንምህዳእ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪታተን ከሕይላ ምዃነን ክገልጻ ዝጸንሓ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ፡
ኣብ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምትፍናን ኣትየን ከምዘለዋ’ዩ ዝቃላሕ ዘሎ።
ሰራዊት ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት፡ ኣብ ፈለማ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምልውዋጥ ተዅሲ
ከምዘካየዱ፡ ጸብጻባት የረድኡ።
ነዚ ሓድሽ ወጥሪ ንምዝሓል ክካየድ ዝጸንሐ ክልተኣዊ ጻዕሪ ፍረ ከምዘይተረኽቦ ዝሕብሩ ተዓዘብቲ፡
ሰሜን ኮርያ ናብ’ቲ ካብ ውግእ ነጻ ዝኾነ ከባቢታት ገዚፍ ሰራዊት ንምልኣኽ ተጠንቅቕ ከምዘላ
ይሕብሩ’ለዉ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ሰሜን ኮርያ ነቲ ክልቲአን ሃገራት ክራኸባሉ ኣብ ዶባተን ዝተኸፍተ ቤት-
ጽሕፈት ሃርማ ከምዘዕንወቶ፡ ደቡብ ኮርያ ከሲሳ’ላ።
በዚ ድማ፡ እቲ ወተሃደራዊ ምትፍናን መሊሱ ክኸርር ከምዝኽእል፡ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ
ወገናት ይገልጹ።
ፕረዚደንታት ኣመሪካን ሰሜን ኮርያን፡ ኣብ 2018 ድሕሪ ዘካየድዎ ናይ ፈለማ ናይ ገጽ-ንገጽ ርክብ፡
ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ክሃድእ ከምዝኽእል’ዩ ተኣሚቱ ነይሩ።
ይኹን’ምበር፡ እቲ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ ከምቲ ዝድለ ከምዘይሰጐመ፡ ጸብጻባት ይጠቕሱ።
ድሕሪ’ቲ ርክብ፡ ሰሜን ኮርያ ኑክሌሳዊ መሳለጥያታት ብኸፊል ከምዘዕነወቶ፡ ኣብ ልዕሊኣ ጸዲቑ ዘሎ
እገዳ ምሉእ ብምሉእ ምስ ዝለዓል ድማ ጠቕሊላ ክተዕንዎ ከምእትኽእል’ያ ገሊጻ ነይራ።
እንተኾነ ግና፡ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ይደፍኣሉ ከምዘየለ
ብምውቃስ፡ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ነቲ ከምዘዕንወቶ ዝገለጸቶ ኑክሌሳዊ መሳለጥያታት ዳግማይ
ከምዘበራበረቶ ይግለጽ።
እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልተ ኮርያታት ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምትፍናን፡ እቲ ኣብ መንጎ
ኣመሪካን ሰሜን ኮርያን ዝተጀመረ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ እወታዊ ምዕባለታት ከምዘይብሉ ዘመልክት
ምዃኑ፡ ተንተንቲ ይሕብሩ።
ገና ፈኸም ዝብል ዘሎ ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ፡ ኣብ 1950ታት ዝጀመረ’ዩ።