ሩስያ፡ ብነፈርቲ ውግእ ኣኳሊማ ከምዝመለሰተን ሓቢራ።

ሩስያ፡ ናብ ክሊ ኣየራ ከምዝቐረባ ንዝተገለጸተን ክልተ ደብደብቲ ነፈርቲ ኣመሪካ፡ ብነፈርቲ ውግእ ኣኳሊማ ከምዝመለሰተን ሓቢራ።

እቲ ብ29 ግንቦት ብነፈርቲ ውግእ ሃገሩ ዝተወስደ ስጕምቲ፡ ብውሑስን ንኣህጉራዊ በረራ ብዘይጥሕስን ኣገባብ ከምእተኻየደ’ዩ፡ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ገሊጹ።

ይኹን’ምበር፡ ኣመሪካ ብዛዕባ’ቲ ኣብ ከባቢ ጸሊም ባሕሪ ዝተኻየደ ናይ ምኵላም መስርሕ፡ ዛጊት ዝኾነ መግለጺ ኣየውጸአትን ዘላ።

ሩስያ፡ ኣብ ከባቢ ክሊ ኣየራ ‘ተዅታኺ’ ክትብል እትገልጾ በረራታት ነፈርቲ ውግእ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ-ኔቶ ብሓፈሻ፡ ናይ ኣመሪካ ድማ ብፍላይ ከምዝካየድ’ያ ብቐጻሊ እትወቅስ።