መንግስቲ ዝገርም መግለጺ ኣውጺኡ 2

ጎረቤት ሃገር ሱዑዲ ዓረብ፡ ኣብ ርእሲ’ታ “ዋንጫ ዓለም 2022  ክትወስድ ልዑል ግምት ዝተገብረላ ናይ ዓለመና ጎብለል ተጻዋታይ ሊዮናል ሜሲ ሓቚፋ ንሜዳ ዝወረደት ኣርጀንቲና ብዝመዝገበቶ ናይ 2 – ብ1 ዓወት፡ ኣብ ቅርዓት ማዕከናት ዜና ዓለም ኣዛራቢ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ፡ እቲ ዓወት፡ ፋልማይ ኣርጀንቲና ብመንገዲ ሊዮናል ሜሲ ኣብ መበል 10-ደቂቅ ብፍጹም ቅላዕ ጎል ኣመዝጊቡ፡ ነቲ ጸወታ ክትቅልሶ እኳ እንተፈተነት፡ ሃገራዊት ጋንታ ሱዕዲ ግን፡ ድሕሪ ዕረፍቲ ተረጋጊኣ ብምምላስ፡ ኣል’ሻህሪ ኣብ መበል 48-ደቂቅ፡ ከም’ኡ ዉን ኣል’ዳዉሳሪ ኣብ 53-ደቂቅ ብዘመዝገብወን ክልተ ሸቶታት፡ ንሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ርእሳ ኣድኒናታ። እቲ ዚያዳ ንኣርጀንቲናዉያን ዝኮምተረ ግን፡ ዘይተሳዓርነት ሃገራዊት ጋንትኦም፡ ኣብ መበል 36-ግዝኡ፡ ብሓንቲ ኣብ ኣህጉራዊ ዉድድራት ዝኮነ ዝና ዘይብላ ሱዕዲ ዓረብ ብምቁጻዩ ኢዩ። ሱዕዲ ዓረብ፡ ብተደጋጋሚ ናብ ዋንጫ ዓለም ደኣ ክትሓልፍ ጸኒሓ እንበር፡ ጽሩይ ዓወት’ሲ ኣመዝጊባ ኣይ’ትፈልጥን ኢያ። ሎሚ ዓመት 2022 ኣብ ቐጠር ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ ዓለም ግን፡ ዓወት ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ርእሲ እታ ክንዲ እምባ ዓቅሚ፡ ታሪኽን ዝናን ዘለዋ ላቲን ኣሜሪካዊት ኣርጀንቲና፡ ደፋር ዓወት ኣመዝጊባ። ንጉስ ሱዕዲ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ፡ ንጽባሕ ረቡዕ 22 ሕዳር፡ ሃገራዊ መዓልቲ ደስደስ  ህዝባዊ በዓል  ኮይና ክትዉዕል፡ ድሮ ኣዊጁ ይርከብ። ድሕሪ ዓመታት ምስሕሓብ ዕጽዋ ቐጠር   ኣብ ዶሓ ዝርከብ ወራስ ዓራት ንጉስ ሱዕዲ ዓረብ መሓመድ ቢን’ሳልማን  ዉን በቲ ዉጽኢት ምስ ሰብ-መዚ ሃገሩ፡ ክዘልል ሃንደበት ኣብ ዓይኒ ካሜራ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣቲዩ። ብሓፈሻ ዜጋታት ሱዕዱን፡ ሃገራት ዓረብ፡ ፈተዉቲ፡ ጎረባብቲ ሱዕዲ፡ በዚ ዉጽኢት፡ ክዘሉን፡ ናይ ዮዉሃና መልእኽቲ ክለዋወጡን ኣምሲዮም ኣለዉ። ዋንጫ ኩዑሶ እግሪ ዓለምና፡ በብእዋኑ – ካብ ትጽቢት ተዓዘብቲ ወጻኢ፡ ዝተፈላለዩ ኣስደመምቲ ተርእዮታትን፡ ኣጋጣሚታትን፡ እንበኣር ጌና ኣይተፈልዮን ዘሎ። በዚ ብቅዓት እንበኣር፡ ሱዕዲ ካብ መጻረዪ ምድባ ምሕላፋ ኣይተርፋን’ዩ። እቲ ንሰብ ካብ’ዚ ሰዓት ጀሚሩ ኣብ ቅዛነ ኣእቲዎ ዘሎ ጉዳይ ግን፡ እቶም ንዋጋን ዓይነትን ኩዑሶ እግሪ ኤዉረጳ ንሰማይ ወንጪፎሞ ዘለዉ ሰብ-መዚ ሱዕዲ ዓረብን ቢሊዮናራቶምን – ክንዲ ምንታይ ግንዖ ገንዘብ ጌሮም ነዞም ብሓጎስ ዘሰራሰርዎም ተጻወቲ – ክጸፍዕዎም ኢዮም፡ ዘየተ’ሓሳስብ ኣይኮነን !!! ብዝኮነን ብወገናን፡ ንጎረቤት ሃገርና ሱዕዲ ዓረብ  ዮዉሃና ንብላ !!!ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት NationalEr Interest  ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *