መንግስቲ ኢትዮጵያ ን ህዝቢ ትግራይ ተስፋ ዝሃበ ዜና ዘርጊሑ

እዋናዊ ዓቢ ሓበሬታ | መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ፡ ብሰንኪ ኲናት ተቋሪጾም ዝጸንሑ ናብ ትግራይ ዝግበሩ በረራታት ንምጅማር ምድላዋቱ ምሉእ ብምሉእ ከምዝዛዘመ ንቢቢሲ ገሊጹ፡፡ ድሕሪ እቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝተጀመረ ኲናት፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝበዝሐ ከባቢታት ትግራይ ምስተቖጻጸረ ንሓጺር እዋን እኳ በረራ ተጀሚሩ እንተነበረ፡ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ምስወጽአ ግን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን በረራ ደው ኣቢሉ እዩ ጸኒሑ፡፡ ኣብ ፈለማ ናይዚ ወርሒ፡ መንግስቲ ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ብቐዋምነት ጎንጺ ደው ንምባል ምስተሰማምዑ፡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ናይ ንግዳዊ በረራታት ንምጅማር ምድላዋቱ ከምዘጻፈፈ፡ ሓላፊ ዓውዲ ንግዲ እቲ መንገዲ ኣየር ኣቶ ለማ ያደቻ ሓቢሩ፡፡ እቶም ወገናት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ኬንያን ብዘካየዱዎም ዘተታት ናይ ሰላም ውዕል ምፍርራሞም ስዒቡ ‘‘ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ምምሕያሽ ስለዘርኣየ’’ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ስርሑ ዝሰርሐሉ ‘‘ኩነታት እናተመቻቸወ ምምጽኡ’’ ዝጠቐሰ እቲ ሓላፊ፡ በረራታት ንምጅማር ናይ ኣካላት ጸጥታን ናይ ሲቪል ኣቭየሽንን ናይ መወዳእታ ፍቓድ ይጽበዩ ከምዘለዉ ሓቢሩ፡፡መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ፡ ድሕሪ እቲ ውዕል ሰላም፡ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መዕርፎ ነፈርቲ፡ በረራታት ንምትእንጋድ ዘለዎም ድልውነት ዝግምግሙ ሰራሕተኛታት ከምዘዋፈረ ኣቶ ለማ ሓቢሩ፡፡ በዚ መሰረት ድሕነት ናይቶም መልዓልን መዕረፍን ነፈርቲ፡ ከምኡ እውን ኩነታት መራኸቢ መሳርሕታት ምምርማር ሓዊሱ ብሓፈሻ ንበረራ ዘድሊ ናይ ድሕነት ኩነታት ምህላዉ ይዕዘቡ ኣለዉ ኢሉ፡፡ ‘‘ሐዚ ዘሎ ኩነታት ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ በረራ ንምጅማር ዘኽእል እዩ፤ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብኹሉ መዳይ ድሉው ኮይኑ ይጽበ እዩ ዘሎ’’ ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹ፡፡ በረራ ዝጅመር ኣካላት ጸጥታን ሲቪል ኣቬሽንን ብዝህብዎ ‘‘ይጀመር’’ ዝብል ፍቓድ ከምዝኾነ ዝገለጸ እቲ ሓላፊ ‘‘ ምስ መንግስቲ እውን ተቐራሪብና ንሰርሕ ኣለና፡፡ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ክንጅምር ንኽእል ኢና፤ ጽባሕ ወይ ድሕሪ ጽባሕ ክኸውን ይኽእል፡፡ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ጀምሩ ምስተብሃልና ክንጅምር ኢና’’ ብምባል ድሉውነት እቲ መንገዲ ኣየር ገሊጹ፡፡ ብተወሳኺ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሽረ ዘለዉ በረራታት ሰብኣዊ ሓገዝ ይከታተል ከምዘሎ ኣቶ ለማ ገሊጹ፡፡ መዕርፎ ነፈርቲ ኣኽሱም ግና ብሰንኪ እቲ ኲናት ከቢድ ጉድኣት ስለዝበጸሖ፡ ስራሕ ንምጅማር ድሉው ከምዘይኮነ ሓላፊ ዘፈር ንግዲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ፡፡ ቅድሚ ኲናት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ከተማታት ኣክሱም፡ ሑመራ፡ ሽረ ከምኡ’ውን መቐለ በረራታት የካይድ ነይሩ። ናብ ታሪኻዊት ከተማ ኣኽሱም ኣብ መዓልቲ ክልተ በረራታት ከምኡ እውን ናብ ሽረ ሓደ በረራ ይካየድ ነይሩ፡፡ ብሰንኪ እቲ ኲናት ዋሕዚ በጻሕቲ ብምትእጉጓሉን ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝግበር በረራታት ብምቁራጹን ኣብቲ መንገዲ ኣየር ጸቕጢ ከምዝፈጠረን እውን ኣቶ ለማ ንቢቢሲ ገሊጹ፡፡ ‘‘ተጋሩ ኣሕዋትና ናብዚ ክመጹ እዮም፡፡ ንሕና እውን ኣዝማድና ንምሕታት ናብኡ ክንከይድ ኢና፡፡ (ምጅማር እቲ በረራ) ሓደ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከሳልጥ እዩ፡፡ ካልኣይ ከም ሃገር ናይ ቱሪዝም ዓውዲ ዘነቓቕሕ እዩ፡፡ ‘‘ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵ ታሪኻዊ ናይ ጉዕዞ መስመር ስለዝኾነ . . . በረራታት ምጅማር፡ ዋሕዚ በጻሕቲ ክውስኽ እዩ፡፡ በዚ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እኹል ኣታዊ ክረክብ እዩ፡፡ ኢትዮጵያ እውን ከም ሃገር እኹል ኣታዊ ክትረክብ እያ’’ ኢሉ፡፡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ናብ ልዕሊ 20 ከባቢታት በረራ ዘካይድ ኮይኑ፡ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ናብ ርእሰ ከተማ መቐለ እትርከቦ ናብ ዝፈላለዩ ከባቢታት በረራ የካየድ ነይሩ፡፡ ነቲ ንክልተ ዓመት ዝጸንሐ ደማዊ ኲናት ደው ንምባል ኣብ ዝተገበረ ውዕል፡ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ኣገልግሎት ብቕልጡፍ ክጅመር ተሰማሚዖም እዮም፡፡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በረራ ንምጅማር ዝገብሮ ዘሎ ምድላው ድማ ኣካል እቲ ኣገልግሎት ናይ ምጅማር ስጉምቲ እዩ፡፡ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት bbc. /tigrinya ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *