መንእሰያት ተማሃሮ ኤርትራ ዝሕብን ኣበርክቶ ዪግብሩ።

 

መንእሰያት ተማሃሮ ኣብ ትምህርታዊ መደይ ብዘጥረዩዎ ተሞክሮ ኣብ ብዙሕ ልምዓታዊ መደባት ተዋፊሮም ዘበርክቱዎ ዘለዉ እጃም ዘሐብን ምዃኑ ፡ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣቶ ሑሴን ሙሳ ናይብ ገሊጹ። ንሱ ብምኽንያት መበል 29 ዓመት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ መንእሰያት ደረጃኦም ንምምሕያሽ ዝተኻየደ ጻዕሪ ኣቃሊልካ ዝርአ ከም ዘይኮነን ጌና ብዝሓየለ መገዲ ዚቕጽል ምኳኑን ኣቶ ሑሴን ሙሳይ ናይብ ብተወሳኺ ኣረጋጊጹ።
(ቃል ኣቶ ሑሴን ናይብ)
ዜናታት ወጻኢ
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ስልጣን ዘሎ ህይወሓት ፡ ኣብ ሞንጐ ህዝቢ ግጭትን ምጥርጣርን ብምፍጣር፡ ኣብ ስልጣን ክቕጽል ዝደሊ ጉጅለ ምዃኑ፡ ኣባል ብልጽግና ፓርቲ ዶ/ር ሙሉ ነጋን ፡ ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ትግራይ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀን ገሊጾም። ንሳቶም ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ ፡ ህዝቢ ትግራይ፡ንስርዓት ደርግ ብምውዳቕ ሰላምን ምርግጋእን ከስተማቕር ትጽብት’ኳ እንተነበሮ ፡ ብሰንኪ’ቲ ህወሓት ዝኽተሎ ዘሎ ፈላላዪ ፖሊሲ ግና ፡ ሃንቀውታኡ ክረክብ ከምዘይከኣለ ኣነጺሮም።
“ብዝቢ ትግራይ ብዘይካ ሓለፍቲ ህወሓት ፡ ካልእ ጸላኢ የብሉን” ዝበሉ እቶም ፖለቲከኛታት ፡ ህዝቢ ትግራይ፡ ናይ ደገ ሓደጋ የንጸላልዎ ከም ዘሎ ኣምሲልካ ዝቐርብ ፕሮፓጋንዳን ምፍርራሕን ፡ ብዝኾነ ምኽንያት ተቐባልነት ከምዘይብሉ ገሊጾም።
ህዝቢን ውድብን ሓደ ብዘይምዃኖም ድማ፡ ህዝቢ ትግራይ፡ ካብ ሓለፍቲ ህወሓት ብሓፈሻ ፈሊኻ ክርአ ከምዝግባእ ኣተሓሳሲቦም።