ኮቪድ19

መራሕቲ ኤውሮጳ ንሕማም ኮቪድ19 ብዝምልከት ዝውጽእዎ ሓበሬታ

ፕረዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ
አርሱላ ቮን ደር ለየን፡ ንሕማም
ኮቪድ19 ብዝምልከት፡ ኩሎም
መራሕቲ እቲ ዘድሊ ስጉምቲታት
ክወስዱ ኣተሓሳሲባ።
እታ ፕረዚደንት ትማሊ ሰሉስ
ኣብ ዝዘርግሓቶ መግለጺ፡ ንለብዒ’ቲ
ቫይረስ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከነእትዎ
እንተዄንና ህዝቢ ኤውሮጳ ካብን
ናብን ዘካይዶ ጕዕዞታት ከውሕዶ
ከም ዘለዎ እያ ትምዕድ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ መንግስቲ
ፈረንሳ ካብ ትማሊ ሰሉስ ጀሚሩ ኣብ
ግብሪ ዝውዕል ንተቐማጦ ካብ ገዝኦም
ከይወጽኡ ዝኽልክል ስጉምቲታት
ከም ዝወሰደ ተፈሊጡ ኣሎ።
ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑዌል
ማክሮን ብቕድሚ ትማሊ ብማዕከናት
ዜና’ታ ሃገር ኣቢሉ ዝዘርግሖ
መግለጺ፡ ካብ ኤውሮጳውያንን
ዘይኤውሮጳውያንን ካብን ናብን ሃገሩ
ዝካየድ ዝነበረ በረራታት ኩሉ ደው
ክብል ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ።
ብዘይካ’ዚ፡ ቮን ደር ለየን ብዝሃበቶ
መግለጺ መሰረት፡ ኣብ መንጎ ሃገራት
ኤውሮጳ ከም ልብኻ ንኽትንቀሳቐስ
ዘኽእል ስምምዕ ሸንገን ንግዚኡ
ክቋረጽ ምዃኑ ገሊጻ ኣላ።