መራሕቲ ኤርትራን ሱዳንን፡ ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ዝምድናን ዞባዊ ምትሕብባርን ዘትዮም።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ኣቦ-መንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃንን፡ ዝሓለፈ ሓሙስ
25 ሰነ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝገበርዎ ርክብ፡ ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ዞባዊ ምትሕብባርን ዘትዮም።
ክልቲኦም መራሕቲ፡ ኣብ ሱዳን ድሕሪ ዝተኸስተ ሓድሽ ፖለቲካዊ ሃዋህውን ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን
ዝመጸ ዞባዊ ምዕባለታትን ዛዕባ ጌሮም ኣብ ዘካየድዎ ዘተ፡ ኣቐዲሞም ዝተበጽሑ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓትን
ገስጋሶምን ገምጊሞም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስን ጀነራል ዓብዱልፋታሕን ኣብ መወዳእታ፡ ሓባራዊ ሽርክነትን ዞባዊ ውህደትን ንምዕዛዝ፡
ከምኡ’ውን ብክልቲአን ሃገራት ወጺኡ ዘሎ ጥሙሓዊ መደባት ብኣድማዕነት ንምትግባር፡ ሓባራዊ ጻዕሪ ክድንፍዕ
ተሰማሚዖም።

ኣብ’ቲ ርክብ፡ ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ
ገብርኣብን፡ ብወገን ሱዳን ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ወ/ሮ ኣስማ መሓመድ-ኣሕመድን ካልኦት ሰበስልጣንን
ተረኺቦም ነይሮም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳያት ክዝቲ ምዃኑ
ተፈሊጡ’ሎ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣቦ-መንበር ልኡላዊ ባይቶ፡ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ብዝገበረሉ ዕድመ
መሰረት፡ ናይ ሰለስተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም፡ ብሓሙስ 25 ሰነ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ-ቐትሪ’ዩ ናብታ
ሃገር ገይሹ ።