ሕጂ ዝወጸ ኣዝዩ ዝሕዝን ሓበሬታ

ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ገበርቲ ሰናይ የሕዋት: ሰናይ ምንዮትና እንዳገለጽና ኣብዚ ሕጂ እዋን ብጻይናን ሓውናን ዝኾነ ስነ ጥበበኛ ዮናታን ታደሰ (ዱላ) ብሕማም ካንሰር ተጠቒዑ ኣብ ከቢድ ቃንዛ ስለ ዝርከብ ን ልዕሊ 6 ወርሒ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዝያዳ ሕክምና ናብ ወጻኢ ሃገር ክሕከም ስለ ዝተፈቕደሉ: እቲ ተባሂሉ ዘሎ ወጻኢታት ድማ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ ኩላትኩም ገበርቲ ሰናይ የሕዋት ዘዝከኣለኩም ሓገዝ ብምብርካት ኣብ ጎኑ ብምኻን ሓገዝና ከነበርክት ንላቦ:: ከምኡ’ውን ኩሉኹም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እትነጥፋ ኤርትራውያን ነዚ ሓበሬታ ኣብ ምዝርጋሕ:ሓገዝ ክትገብሩ ንትደልዩ ሰባት ኣብ GoFundMe ብምኻድ Medical support to Artist Yonatan Tadesse( Dula) ኢልኩም ክትሕግዙ ትኽእሉ ኢኹም፡ ሓደራ ናብ ኩሉ ንኽበጽሕ ብተገዳስነት ሼር ንግበሮ። ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻትROTES INFO ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ።