ሓድሽ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ህዝቢ ከተማ መቐለ

ሰላም እዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት መንግስቲ ኢትዮጵያዊ ከምዘለዎ ናባኹም ነብሎ ስለ ዘለና ፤ ንሕና ዘይነዘውትሮም ቃላት ወይ ብሂላት ክትረኽቡ ስለ ትኽእሉ፡ ኣቀዲምና ነዚ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ናብቲ ዝወጸ ሓበሬታ ክነብለኩም፡ ድሕንነት ህዝቢ መቐለ ክሕለው ይግባእ ክብል ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ገሊጹ። እቲ ግልጋሎት ኣብ እዋናዊ ኩነታት ጠሚቱ መግለፂ ሂቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ህዝብን ሃገርን እንትበሃል ኣብ ስምምዕነት ሰላም ዝኣተዎ ቃል ብዘይ ወዓል ሕደር ይፍፅሞ ኣሎ። እዚ እዋን ስግግር ከም ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኣብ ውሱናት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዘይበፅሖም ከባቢታት ትግራይ ሰላም ሕብረተሰብ ዝህውኹ ዝተወደቡ ወራራት ይካየዱ ከምዘለዉ መረዳእታታት ይሕብሩ። ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ንትካላት መንግስትን ንግዲን ብፓትሮል ዝተሓገዘ ልዑል ወራር ከምዘሎ እቶም መረዳእታታት ይሕብሩ። ህዝቢ እውን ኣብ ልዑል መረረት ከምዝኾነ ብስልክን ካልኦት መገዲታትን የፍልጥ ኣሎ። ብምኽኒያት እቲ ስምምዕነት ካብ ጎንፂ ዘትርፍዎ መኽሰብ ዝጎደሎም ኣካላት እዚ ከምዝገብሩ ኣየጠራጥርን። እዚ ገበን ዝፍፅሙ ኩሎም ካብ ተሓታትነት ከምዘየምልጡ ክግንዘቡ ይግባእ። መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡን ድሕንነት ህዝቢ ዘገድሶምን ኣካላት ኣብ ጎኒ ህዝቢ ብምስላፍ ገበነኛታት ንክቃለሱ ፃውዒት እናቕረበ ድሕንነት ህዝቢ ንምሕላው ዘለዎ ሓላፍነት ንምፍፃም ኣድላይ ኩሉ ዝገብር ከምዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ ንምግላፅ:ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት ”Ethiopian Press Agency/Tigrigna ”ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።