ሓድሽ ሓበሬታ | ጉዳይ ኣወል ስዒድ ካብ

እዋናዊ ሓበሬታ | “ዓንዲ’ሕቆ ህወሓት ሰይሩ፡ ኣወል ስዒድ ካብ ከተማ ኣኽሱም    ፡ኣብ’ዛ ን15-ክፋላት፡ ብተኸታታሊ ክትጓዓዝ ዝጸንሐት መደረ ኣወል ስዒድ፡ ክሳብ ጽዋ ምብቃዕ ጉጅለ ህወሓት ኣሳልያ ኣላ። ምናልባት ኣብ’ዛ ክፋል፡ ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተዳሊያ፡ ብቀጻሊ ኣብ ኣገልግሎት ተለቪዥን ኤርትራ እትቀርብ መደብ ዋልታ፡ ኣብ ትግራይ ሓጺር ሓጺር ቃለ-መሕትት ኣካይዳ ከም’ዘላ፡ ኣብ’ዛ ቪድዮ ተቆንጪሉ ኣቲዩ ኣሎ፡ ተስፋ ንገብር ኣብ ቀረባ እዋን – ብሰፊሑ ሰነዳት ኲናት ትግራይ – ክሳብ ዛዛሚ ምዕራፍ ጃንዳ ማለሊት ሒዛትልና ኣብ “ERi-TV” ክትቀርብ። ሰራዊት  ትግራይ ፡ ኣብ’ቲ ንህዝቢ ኤርትራ ንምዝቋቅን ንምጽሓይን፡ ብዉዲት ሃገራት ምዕራብን ህዉሓትን ዝተዶኮነ መዓስከራት ስደተኛታት፡ ንገዛእ ርእሶም ዝኣትውሉ ሰዓት ኢዩ ዝመስል!!!ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት NationalEr Interest ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።