ሓድሽ ሓበሬታ | ዝገርም ፍጻሜ ኣጋጢሙ

ዘይቀትታዊ ሕነ ምፍዳይ ጋና…! ኡራጋይ ብክልተ ጎላት ዲ.ኣራስኬታ መሪሓ ንፖርቱጋል ተኸቲላ ከም ዝሓለፈት ወሲድናዮ ኣምሲና፡፡ ፖርቱጋልን ደቡብ ኮርያን 1-1 ተፈላልየን ክውድኣ’ዪ ዝነበረ እቲ ካልእ ትጽቢት ውን፡፡ እቲ ጽውጽዋይ ዝጅምር፡ ሶን ሚን፡ ኲዕሶ ካብ ልዳቱ ሒዙ ብመልሰ መጥቃዕቲ ናብ ልዳት ፖርቱጋል በጺሑ ዝቖረጻ’ሞ ካብ ድሕሪት ዘርከቦ ህዋንግ ኣብ 91 ደቒቕ ዘመዝገባ ሸቶ’ያ ነዛ ምሸት ከይትርሳዕ ዝገበረት፡፡ ደቡብ ኮርያን ኡሩጋይን ብኩሉ ማዕረ ኮይነን፡ ደቡብ ኮርያ ዝበዝሐ ሸቶ ስለ ዘመዝገበት ናብ ዝቕጽል ጸወታ ትሓልፍ፡፡ እዚ ክኸውን ግን እቲ ብድሕሪኣ 8 ደቒቕ ድሒሩ ዝነበረ ጸወታ፡ ኡሩጋይ ሸቶ ምስ ዘይተመዝግበሉ እዪ፡፡ ጋና 3 ሸቶታት ከተመዝግብ ዘይምዃና ርዱእ ወሲድካ፡ “ንኡሩጋይ ሸቶ ከተመዝግብ ከይተዝልቐላ ድኣ?” ኢልካ ትሓትት’ሞ 2010 ክኣ ቅጅል ትብለካ! ተተሓሒዝና ድኣ ንኺድ ኢላ ከረው! ስዋረዝ ክበኪ ከሎ ዝረኣዪ ኣብ መላእ ዓለም ዝነበሩ ጋናውያን ምትራፍ ጋንትኦም ረሲዖም ክርትም ኢሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣሎኒ፡፡ (ኣብ ደሃይ ቲቪ ኣስፊሕና ከነብስላ! ጽውጽዋያት ዋንጫ ዓለም ይቕጽል)ምንጪ ሓበሬታ፡ ካብ ወግዓውያን ገጻት ”Amanuel Alazar”፡ ቅድሚ ሰብና እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ፡ነታ ኣብ ላዓሊ ዘላ Follow ትብል ጽቐጡ።ንዝወጸ ሓበሬታ ሼር ምግባር ኣይንሕመቕ።